OPĆI UVJETI

Opći uvjeti poslovanja PEACH PUMP za korištenje INTERNET TRGOVINE https://peach-pump.com i kupnju robe putem iste

I. PREDMET I PRAVNO ZNAČENJE

Umjetnost. 1 (1) Ovi Opći uvjeti su prihvaćeni od strane “PEACH PUMP” doo (u daljnjem tekstu samo “Dobavljač”) i uređuju:

• uvjete korištenja web stranice https://peach-pump.com (u daljnjem tekstu samo “stranica”) od strane korisnika usluga koje ona nudi;

• uvjete, redoslijed i način sklapanja kupoprodajnih ugovora između Dobavljača i Korisnika stranice;

• prava i obveze Dobavljača i dotičnih Korisnika iz kupoprodajnih ugovora zaključenih između njih, uključujući uvjete i načine isporuke naručenih proizvoda, njihovo plaćanje i primitak, uvjete za podnošenje reklamacija i povrat kupljenih proizvoda. .

(2) Prihvaćanje ovih Općih uvjeta od strane Korisnika stranice obvezni je uvjet za sklapanje kupoprodajnog ugovora između Dobavljača i predmetnog Korisnika te za isporuku naručene robe.

(3) Isporučitelj ima pravo, ali nije dužan, stupati u pravne odnose i vršiti isporuke Korisnicima koji nisu prihvatili ove Opće uvjete.

(4) Prihvaćanje ovih Općih uvjeta od strane Korisnika vrši se označavanjem polja (čekboks) “Pročitao sam Opće uvjete i prihvaćam ih” u postupku registracije ili prilikom narudžbe od strane Korisnika s ” status gosta” na Stranici i nakon što Korisnik unese osobne podatke potrebne ovim postupcima.

(5) Opći uvjeti objavljeni su na vidnom mjestu na Stranici i dostupni su svakom posjetitelju.

(6) Objava robe na stranici smatra se javnim pozivom za davanje odgovarajućeg prijedloga Dobavljaču za sklapanje kupoprodajnog ugovora u smislu čl. 290. st. 1. Zakona o trgovačkom prometu.

(7) Označavanjem polja (checkbox) „Upoznat sam s Općim uvjetima i prihvaćam iste“ u postupku registracije ili prilikom predaje narudžbe od strane Korisnika sa statusom „gost“ na Stranici stvara se nepobitna pretpostavka da:

1) Korisnik je upoznat s Općim uvjetima prije prihvaćanja istih te da ih prihvaća. Označavanjem polja (checkbox) „Upoznat sam s Općim uvjetima i prihvaćam iste“ Korisnik daje elektroničku izjavu u smislu Zakona o elektroničkom dokumentu i elektroničkom potpisu kojom izjavljuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima. Uvjete i odredbe te ih prihvaća.

2) Korisnik je dao prijedlog (ponudu) za sklapanje ugovora/ugovora o kupoprodaji na daljinu (U slučaju da Korisnik ima status „korisnika“ u smislu Zakona o zaštiti potrošača)

II. PODACI O “Peach Pump” doo

Umjetnost. 2. Podaci prema Zakonu o elektroničkoj trgovini i Zakonu o zaštiti potrošača:

1. Naziv dobavljača: “Peach Pump” OOD

2. Sjedište i adresa uprave: Bugarska, regija Varna, općina Varna, grad Varna, ulica “Graf Ignatiev” 32, adresa e-pošte: [email protected]

3. Adresa za obavljanje djelatnosti i adresa za podnošenje pritužbi korisnika: Bugarska, regija Varna, općina Varna, grad Varna, ulica “Graf Ignatiev” 32, email adresa: [email protected]

4. Podaci za korespondenciju: Bugarska, regija Varna, općina Varna, grad Varna, ulica “Graf Ignatiev” 32, adresa e-pošte: [email protected] telefon: +359 884 414 464

5. Upis u javne registre: EIK 206826362 (Poslovni registar i registar neprofitnih pravnih osoba pri Agenciji za registracije)

8. Podaci o drugim načinima online komunikacije koje pruža Uslužitelj, a koji osiguravaju da Korisnici i Korisnici-korisnici mogu na trajnom mediju pohraniti svaku pisanu korespondenciju s Uslužiteljem, uključujući datum i vrijeme te korespondencije: uz komunikaciju putem e-maila, Uslužitelj pruža mogućnost online komunikacije s Korisnicima i Korisnicima-korisnicima i to putem sljedećih kanala:

8.1. Slanjem poruka putem Facebook stranice Dobavljača, koja se nalazi na e. adresa: https://www.facebook.com/peach.pump.sportswear U slučaju da Korisnici i Korisnici-korisnici žele koristiti ovaj komunikacijski kanal, mogu slati poruke Davatelju putem gumba „Pošalji poruku“ na gore navedenoj Facebook stranici Davatelja. U tom slučaju, odgovor na tako poslanu poruku Davatelj će dati putem istog komunikacijskog kanala – putem usluge Facebook stranice Davatelja za razmjenu pisanih poruka.

8.2. Slanjem poruka putem web stranice Davatelja u drugim društvenim medijima (Instagram, Twitter, Tik-Tok, itd.), u slučaju da takvu stranicu održava Davatelj. U tim slučajevima, Korisnici i Korisnici-korisnici mogu slati poruke Davatelju putem odjeljka osobnih poruka na njegovoj web stranici u relevantnim društvenim medijima. Odgovor na ovako poslanu poruku Dobavljač će dati putem istog komunikacijskog kanala – putem servisa za razmjenu pisanih poruka na web stranici Dobavljača u relevantnim društvenim medijima.

III. ZNAČAJKE MJESTA

Umjetnost. 3. Stranica je elektronička trgovina, dostupna na internetskoj adresi https://peach-pump.com putem koje Korisnici imaju mogućnost sklapanja ugovora o kupoprodaji i isporuci robe ponuđene na stranici, uključujući sljedeće:

1. Registrirajte se i izradite profil za pregled Stranice i korištenje dodatnih usluga za pružanje informacija;

2. Za predaju narudžbi kao “gosti” na Stranici, bez prethodnog kreiranja korisničkog profila Korisnika;

3. Pregled robe, njezinih karakteristika, cijena i uvjeta isporuke;

4. Za sklapanje ugovora o kupoprodaji i isporuci robe koju nudi Stranica;

5. Izvršiti sva plaćanja u vezi sa sklopljenim ugovorima sa Stranicom, prema elektroničkim sredstvima plaćanja koja Stranica podržava.

6. Za primanje informacija o novim proizvodima koje nudi stranica;

7. Za davanje elektroničkih izjava u vezi sa sklapanjem ili izvršenjem ugovora sa Stranicom putem sučelja stranice Stranice, dostupnog na Internetu;

8. Biti obaviješten o pravima koja proizlaze iz zakona, prvenstveno putem sučelja stranice web stranice na internetu.

Umjetnost. 4. Dobavljač isporučuje robu i jamči za prava Korisnika predviđena zakonom, u okviru dobre vjere te kriterija i uvjeta prihvaćenih u praksi, potrošačkom ili trgovačkom pravu.

Umjetnost. 5. (1) Korisnici daju ponudu za sklapanje ugovora o kupoprodaji robe koju nudi Stranica putem sučelja Dobavljača, dostupnog na web stranici https://peach-pump.com . Nakon prihvaćanja ponude od strane Dobavljača u skladu s ovim Općim uvjetima, Ugovor se smatra sklopljenim (na bugarskom).

(2) Ugovorom sklopljenim s Korisnicima o kupoprodaji robe, Dobavljač se obvezuje isporučiti i prenijeti vlasništvo robe koju je odredio putem sučelja na Korisnika.

(3) Korisnici imaju pravo ispraviti pogreške prilikom unosa podataka najkasnije do dostave prijedloga za sklapanje ugovora s Pružateljem. Ponuditelj osigurava prikladna, učinkovita i pristupačna sredstva za prepoznavanje i ispravljanje pogrešaka u unosu podataka prije davanja izjave o sklopljenom ugovoru, kako slijedi: Omogućena je mogućnost: uklanjanja artikla iz košarice za kupnju; dodavanje artikala u košaricu; povećati ili smanjiti naručenu količinu pojedinog artikla; promjena adrese za dostavu ili odabranog načina plaćanja.

(4) Korisnici su dužni Dobavljaču plaćati naknadu za isporučenu robu u skladu s uvjetima navedenim na stranicama i ovim općim uvjetima. Naknada je u visini cijene koju je Ponuditelj objavio na adresi Internet stranice na Internetu pod uvjetom da je Ponuđač potvrdio narudžbu Korisnika prema odredbama ovih Općih uvjeta.

(6) Dobavljač ima pravo jednostrano promijeniti cijene navedene na stranicama, a promjena cijena vrijedi samo za ugovore sklopljene nakon objave na stranicama.

(8) U cijene iz stavka 4. nisu uključeni troškovi prijevoza dostave koje uz navedene cijene naplaćuje i plaća Korisnik.

(9) Troškovi dostave naručene robe na adresu na području Republike Bugarske su sljedeći:

  • Troškovi dostave idu na teret kupca i obračunavaju se automatski na zadnjem koraku “Narudžba” na temelju težine nakon odabira kurirske službe i načina dostave. Trgovac zadržava pravo ponuditi promotivne uvjete u okvirima kojih će snositi troškove dostave. Prije slanja naručene robe, trgovac ima pravo kontaktirati korisnika na telefonski broj koji je on naveo, radi razjašnjenja detalja narudžbe i/ili isporuke.
  •  

(10) Dobavljač isporučuje robu na zahtjev Korisnika u rokovima i pod uvjetima koje je odredio na stranici Stranice, au skladu s ovim Općim uvjetima.

NARUDŽBA I DOSTAVA ZA DRUGE ZEMLJE:

Nudimo dostavu do ureda, adresu i APS (automatskog poštanskog ureda) putem kurirskih tvrtki SPEEDY, usluga CEE Economy.

Zemlja Cijena* Vrijeme isporuke:
Rumunjska3 €3-4 radna dana
Grčka3 €3-4 radna dana
Poljska4 €3-4 radna dana
Slovačka4 €3-4 radna dana
Češka Republika4 €3-4 radna dana
Slovenija4 €3-4 radna dana
Mađarska4 €3-4 radna dana
Hrvatska4 €3-4 radna dana

*Troškove dostave snosi kupac. Navedeni troškovi su indikativni na temelju usluge SPEEDY, DPD, usluga CEE Economy. Točni troškovi dostave automatski se izračunavaju u zadnjem koraku “Narudžba”, na temelju težine, nakon odabira načina dostave i prije plaćanja.

(11) Javni poziv koji je Dobavljač uputio putem Stranice temeljem čl. 290. st. 1. UU vrijedi do isteka količina predmetne robe. Maksimalna dopuštena količina za online narudžbu jednog artikla je ____ jedinica.

Umjetnost. 6. (1) Korisnik i Isporučitelj su suglasni da se sve međusobne izjave u svezi sa sklapanjem i izvršenjem kupoprodajnog ugovora mogu davati elektroničkim putem i putem elektroničkih izjava u smislu Zakona o elektroničkom dokumentu i elektroničkom potpisu i čl. 11. Zakona o elektroničkoj trgovini.

(2) Pretpostavlja se da su elektroničke izjave Korisnika stranica dale osobe navedene u podacima koje je Korisnik naveo prilikom registracije, ako je Korisnik unio odgovarajuće ime i lozinku za pristup.

(3) Poslovno nesposobne osobe nemaju pravo davati elektroničke izjave putem stranice. U skladu s ustaljenom (i jedino mogućom) praksom u svijetu, provjera dobi Korisnika provodi se odgovarajućom elektroničkom izjavom istih, u okviru procesa razmjene elektroničkih izjava putem stranice.

(4) Dobavljač ne snosi odgovornost u slučaju da mu elektroničke izjave šalje osoba koja nije nositelj odgovarajućeg imena i lozinke, a koristila se istima. Odgovornost za čuvanje tajnosti dotičnog imena i lozinke snosi njihov nositelj.

(5) Dobavljač ne odgovara u slučaju elektroničkih izjava koje mu šalje poslovno nesposobna osoba. Odgovornost za ograničavanje i reguliranje pristupa maloljetnika stranici u potpunosti je na njihovim roditeljima, starateljima i starateljima.

IV. REGISTRACIJA ZA KORIŠTENJE STRANICE. STATUS KLIJENTA “GOSTA” NA STRANICI

Umjetnost. 7. (1) Za korištenje Stranice za sklapanje ugovora o kupoprodaji robe, Korisnik treba unijeti ime i lozinku za daljinski pristup po vlastitom izboru.

(2) Stranica također pruža mogućnost naručivanja od strane Korisnika sa statusom “gost”, pri čemu se za Korisnika ne generira profil kupca, ime i lozinka.

(3) Ime i lozinku za udaljeni pristup određuje Korisnik, provedbom online registracije na Stranici, u skladu s tamo navedenim postupkom. Status registriranog Korisnika omogućuje korištenje popusta za ostvareni promet kupnje – kako je navedeno u čl. 5. st. 5. ovih Općih uvjeta.

(4) Ispunjavanjem svojih podataka i pritiskom na gumb “Pročitao/la sam Opće uvjete poslovanja i prihvaćam ih” (u okviru postupka registracije profila kupca ili zadavanja narudžbe od strane Korisnika sa statusom “gost” na stranica), Korisnik izjavljuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima, da se slaže s njihovim sadržajem i da će ih se bezuvjetno pridržavati.

(5) Davatelj potvrđuje registraciju Korisnika slanjem dopisa na e-mail adresu koju je naveo Korisnik. Izrađuje se račun Korisnika i nastaju ugovorni odnosi između njega i Davatelja.

(6) Prilikom registracije Korisnik se obvezuje dati točne i ažurne podatke. Korisnik se obvezuje pravovremeno ažurirati podatke navedene u njegovoj registraciji u slučaju promjene.

V. TEHNIČKI KORACI ZA SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Umjetnost. 8. Korisnici primarno koriste sučelje na stranici Uslužitelja za sklapanje ugovora o kupoprodaji robe koju Ponuditelj nudi na Stranici.

Umjetnost. 9. Korisnici sklapaju kupoprodajni ugovor s Dobavljačem na sljedeći način:

(1) Registracija na Stranici i davanje potrebnih podataka ukoliko Korisnik još nije registriran na Stranici (narudžbe Korisnika s registriranim računom kupca) ili podnošenje narudžbenice od osobe sa statusom „gost“ na stranici Stranica (narudžbe Korisnika sa statusom “gosti” na stranici).

(2) Ulazak u sustav za narudžbe na Stranici identifikacijom imenom i lozinkom, odnosno korištenjem procedure za narudžbe od strane Korisnika sa statusom „gosti“ na Stranici;

(3) Odabir jedne ili više roba ponuđenih na Stranici i njihovo dodavanje na popis robe za kupnju.

(4) Odabir robe s popisa robe za kupnju za koju će se sklopiti kupoprodajni ugovor.

(5) Davanje podataka za izvršenje dostave;

(6) Izbor načina i trenutka plaćanja cijene.

(7) Potvrda narudžbe, koja ima pravno značenje ponude Korisnika prema Dobavljaču.

(8) Prihvaćanje ponude Korisnika putem izričite elektroničke izjave Dobavljača, koja sadrži broj narudžbe koju je podnio Korisnik i broj otpremnice za slanje predmetne robe na adresu koju je naveo Korisnik. Radi izbjegavanja sumnje, prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Korisnici su suglasni da Dobavljač ima pravo odbiti potvrdu narudžbe i isporuku predmetne robe u sljedećim slučajevima:

1. Relevantna roba koju su korisnici naručili nije dostupna kod Dobavljača u trenutku obrade predmetne narudžbe od strane Dobavljača ili je bila namijenjena za isporuku prema prethodno obrađenim narudžbama;

VI. SKLAPANJE, SADRŽAJ I ČUVANJE UGOVORA

Umjetnost. 10. (1) Kupoprodajni ugovor između Dobavljača i Korisnika smatra se sklopljenim u trenutku kada Dobavljač elektroničkom porukom Korisniku potvrdi narudžbu Korisnika, navodeći u potvrdi broj narudžbe i broj otpremnice za slanje predmetne robe na adresu koju je odredila adresa Korisnika. Potvrda narudžbe se šalje na e-mail adresu koju je Korisnik naveo prilikom registracije kao kupca, odnosno – prilikom predaje narudžbe. Potvrda narudžbe navođenjem broja otpremnice za slanje predmetne robe ima pravno značenje prihvaćanja ponude Korisnika prema čl. 290. Trgovačkog zakona.

(2) Sklopljeni kupoprodajni ugovori pohranjuju se u bazi podataka Dobavljača.

(3) Smatra se da Dobavljač i Korisnici sklapaju zasebne ugovore o kupoprodaji svake pojedine robe koju Korisnici traže, neovisno o tome je li roba odabrana jednom elektroničkom izjavom i s jednog popisa robe za kupnju.

(4) Dobavljač može isporučiti zajedno i istodobno robu naručenu posebnim kupoprodajnim ugovorima.

(5) Prava Korisnika u svezi s isporučenom robom ostvaruju se posebno za svaki kupoprodajni ugovor. Ostvarivanje prava u vezi s isporučenom robom ne utječe i nema učinka u odnosu na ugovore o kupoprodaji druge robe. U slučaju da Korisnik ima status potrošača u smislu Zakona o zaštiti potrošača, ostvarivanje prava na odustanak od ugovora o kupoprodaji određene robe ne utječe na ugovore o kupoprodaji ostala dobra isporučena korisniku.

Umjetnost. 11. Prilikom ostvarivanja prava iz kupoprodajnog ugovora Korisnik je dužan precizno i nedvojbeno navesti ugovor i robu na kojoj ostvaruje prava.

Umjetnost. 12. (1) Korisnik može cijenu za pojedine kupoprodajne ugovore platiti odjednom prilikom narudžbe robe (unaprijed) ili prilikom njezine isporuke.

(2) Plaćanje unaprijed može se izvršiti putem sljedećih međunarodnih bankovnih kartica: VISA (Visa Consumer Card ili Visa Commercial Card), Visa Electron, VPay, MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card ili MasterCard Debit Card) s poravnanjem u Bugarskoj i međunarodnim karticama VISA (Visa Consumer Card ili Visa Commercial Card), Visa Electron, MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card ili MasterCard Debit Card) s poravnanjem u inozemstvu, kao i putem bankovnih kartica sa zaštitnim znakom nacionalnog operatera BORICA, Maestro kartice s naseljem u Bugarskoj.

(3) U slučaju da je Korisnik odabrao plaćanje robe po primitku, plaćanje se vrši u trenutku dostave od strane kurirske službe “Speedy” AD, pouzećem i uključuje cijenu robe i (ako je primjenjivo), troškovi prijevoza iz čl. 5. st. 9 ovih Općih uvjeta ili putem renomirane tvrtke STRIPE koja omogućuje brz, siguran i jednostavan proces plaćanja

(4) U slučaju da je Korisnik odabrao plaćanje robe po primitku iste, ali je Dobavljač odabrao robu slati preko treće osobe, plaćanje se vrši u trenutku dostave od strane kurirske službe Speedy AD, putem usluge poštanskog prijenosa novca (PPP) i uključuje cijenu robe i (ukoliko su primjenjivi) troškove prijevoza prema čl. 5. st. 9. ovih Općih uvjeta.

(5) Naručenu robu mogu preuzeti samo sljedeće osobe pod uvjetom da je ista punoljetna:

– kupac – odnosno individualiziran prema podacima iz računa kupca ili predmetne narudžbenice;

– osoba ovlaštena od strane kupca za preuzimanje robe uz samu narudžbu;

– osoba koju je kupac izričito ovlastio za preuzimanje robe uz urednu pisanu punomoć;

– osoba koja je izričito potvrdila autentičnost i istovjetnost naručene robe te pristala platiti je u gotovini u ime kupca.

(6) U slučaju da se na adresi navedenoj u nalogu ne zatekne osoba iz st. 5 u roku isporuke ili ako se u tom roku ne osigura pristup i uvjeti za isporuku robe, Dobavljač se oslobađa obveze isporuke robe koja je predmet narudžbenice.

(7) U slučaju da Korisnik potvrdi želju za preuzimanjem naručene robe i nakon isteka roka isporuke, u kojem nije zatečen na adresi, snosi troškove dodatne dostave o svom trošku. Troškovi druge dostave plaćaju se po primitku robe, zajedno s ukupnim iznosom narudžbe i prve dostave.

(8) Prilikom preuzimanja robe osoba iz st. 5 potpisuje ispravu kojom potvrđuje primitak pošiljke.

VII. POSEBNE KLAUZULE KOJE SE PRIMJENJUJU NA OSOBE KOJE IMAJU KVALITETU KORISNIKA

Umjetnost. 13. Pravila ovog odjeljka VII. ovih Općih uvjeta odnose se samo na korisnike za koje se prema podacima navedenim za sklapanje kupoprodajnog ugovora ili prilikom registracije na stranici može zaključiti da su korisnici u smislu Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o pružanju digitalnih sadržaja, digitalnih usluga i prodaji robe, Zakon o elektroničkoj trgovini i/ili Direktiva 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 1997. o zaštiti potrošača u odnosu na ugovore na daljinu. (U daljnjem tekstu “Korisnici-Korisnici”)

Umjetnost. 14. (1) Glavne karakteristike robe koju nudi Dobavljač definirane su u profilu svake robe na Stranici.

(2) Cijenu robe uključujući sve poreze i naknade utvrđuje Dobavljač u profilu svake robe na Stranici.

(3) Za narudžbe s adresom za dostavu unutar Bugarske, vrijednost troškova prijevoza, koji nisu uključeni u cijenu robe, je kako slijedi

Troškovi dostave idu na teret kupca i obračunavaju se automatski na zadnjem koraku “Narudžba” na temelju težine nakon odabira kurirske službe i načina dostave. Trgovac zadržava pravo ponuditi promotivne uvjete u okvirima kojih će snositi troškove dostave. Prije slanja naručene robe, trgovac ima pravo kontaktirati korisnika na telefonski broj koji je on naveo, radi razjašnjenja detalja narudžbe i/ili isporuke.

(4) Načini plaćanja, isporuke i izvršenja ugovora definirani su ovim općim uvjetima i informacijama koje Korisnik-korisnik daje putem Stranice.

(6) Podaci dani Korisnicima-potrošačima iz ovog članka aktualni su u trenutku njihove vizualizacije na Stranici prije sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Umjetnost. 15. (1) Korisnik-potrošač je suglasan da Dobavljač ima pravo primiti avansno plaćanje za ugovore sklopljene s korisnikom o kupoprodaji robe i njenoj isporuci.

(2) Korisnik-potrošač samostalno bira hoće li Isporučitelju platiti cijenu robe prije ili u trenutku isporuke. Plaćanje unaprijed može se izvršiti korištenjem sljedećih međunarodnih bankovnih kartica: VISA (Visa Consumer Card ili Visa Commercial Card), Visa Electron, VPay, MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card ili MasterCard Debit Card) s poravnanjem u Bugarskoj i međunarodnim VISA karticama (Visa Consumer Card ili Visa Commercial Card), Visa Electron, VPay, Maestro, MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card ili MasterCard Debit Card) s poravnanjem u inozemstvu, kao i putem bankovnih kartica sa zaštitnim znakom nacionalnog operatera BORICA, Maestro kartice s nagodbom u Bugarskoj.

Umjetnost. 16. (1) Korisnik-potrošač ima pravo odustati od ugovora na daljinu ili od ugovora izvan poslovnih prostorija bez navođenja razloga, bez duga naknade ili penala te bez plaćanja ikakvih troškova, osim troškova predviđenih u Umjetnost. 54. st. 3. i čl. 55. Zakona o zaštiti potrošača, u roku od 14 dana od dana:

1. sklapanje ugovora – kod ugovora o djelu;

2. prihvaćanje robe od strane potrošača ili treće osobe koja nije prijevoznik i koju odredi potrošač – u slučaju kupoprodajnog ugovora ili:

a) kada je potrošač jednom narudžbom naručio više roba koje se isporučuju odvojeno, počevši od datuma na koji potrošač ili treća strana, osim prijevoznika koju je naveo potrošač, prihvati posljednju robu;

b) pri isporuci robe koja se sastoji od više serija ili dijelova, počevši od datuma na koji potrošač ili treća strana, osim prijevoznika koju je naveo potrošač, prihvati posljednju seriju ili dio;

c) u ugovorima o redovnoj isporuci robe, koja se odvija u određenom vremenskom razdoblju, počevši od datuma kada potrošač ili treća strana, osim prijevoznika i koju odredi potrošač, prihvati prvu robu;

Ovim Općim uvjetima, kao prilog br. 1, priložene su Standardne upute za ostvarivanje prava na odbijanje, prema čl. 47. st. 4. OZO-a.

(2) Pravo odbijanja iz st. 1. ne primjenjuje se u sljedećim slučajevima:

1. za isporuku dobara ili usluga čija cijena ovisi o fluktuacijama na financijskom tržištu, koje trgovac ne može kontrolirati, a koje mogu nastupiti tijekom roka za korištenje prava na odbijanje;

2. za isporuku robe koja zbog svoje prirode može pogoršati kvalitetu ili imati kratak rok trajanja;

3. za isporuku zapečaćene robe koja je nakon dostave otpečaćena i ne može se vratiti iz higijenskih ili zdravstvenih razloga;

4. za isporuku robe koja se nakon isporuke zbog svoje prirode pomiješala s drugom robom od koje se ne može odvojiti;

(3) Kada Isporučitelj Korisniku-potrošaču nije dostavio zakonom propisane podatke o njegovom pravu na odustanak od ugovora, Korisnik-potrošač ima pravo odustati od ugovora u roku od godinu i 14 dana. počevši od datuma iz st. 1. ovoga članka. Kada Isporučitelj Korisniku – potrošaču dostavi informaciju o pravu na odbijanje u roku od godine dana od dana iz st. 1. ovoga članka Korisnik-potrošač ima pravo odustati od ugovora u roku od 14 dana od dana primitka zakonom potrebnih obavijesti o svom pravu na odustanak od ugovora.

(4) Kada korisnik želi odustati od ugovora na daljinu, o svojoj odluci obavještava Dobavljača prije isteka roka iz st. 1. ovoga članka. U tim slučajevima Davatelj je dužan Korisniku-korisniku odmah poslati potvrdu o primitku odbijanja na trajnom mediju. Kako bi iskoristio svoje pravo na odustanak, Korisnik-Korisnik može upotrijebiti standardni obrazac za odustajanje iz Priloga br. 2 ovih Općih uvjeta ili na drugi način nedvojbeno izraziti svoju odluku o odustajanju od ugovora. Korisnik-potrošač je ostvario pravo na odustanak od ugovora ako je prije isteka roka iz st. 1. ovoga članka.

(5) Kada je Korisnik-potrošač iskoristio svoje pravo na odustanak od ugovora na daljinu, Dobavljač će bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Korisnik-potrošač izvršio povrat svih iznosa primljenih od Korisnika-potrošača, uključujući troškove dostave. je obaviješten o odluci o odustajanju od ugovora.

Ukoliko Korisnik-potrošač iskoristi pravo na odustanak od ugovora, primjenjuju se i sljedeća pravila:

1. Uslužitelj je dužan izvršiti povrat iznosa primljenih istim sredstvom plaćanja koje je Korisnik-potrošač koristio u inicijalnoj transakciji, osim ako Korisnik-potrošač nije izrazio izričitu suglasnost za korištenje drugog sredstva plaćanja i pod uvjetom da to nije povezano s troškove za njega.

2. Dobavljač nema obvezu nadoknaditi dodatne troškove dostave robe kada je Korisnik-potrošač izričito odabrao način dostave robe različit od najjeftinije standardne dostave koju nudi Dobavljač.

3. Dobavljač ima pravo zadržati plaćanje iznosa Korisniku-Potrošaču sve dok ne primi robu ili dok Korisnik-Korisnik ne dostavi dokaz da je robu poslao natrag, ovisno o tome što je ranije.

4. Korisnik-potrošač mora robu poslati ili predati natrag Dobavljaču ili osobi koju on ovlasti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Korisnik-potrošač obavijestio Dobavljača o svojoj odluci da odbija ugovor. Rok se smatra ispunjenim ako Korisnik-potrošač pošalje ili preda robu natrag Isporučitelju prije isteka roka od 14 dana.

5. Korisnik-potrošač mora robu poslati ili predati natrag Dobavljaču ili osobi koju on ovlasti u ispravnom trgovačkom stanju, odnosno – očuvanoj originalnoj ambalaži, potrošnom materijalu i priboru, ukoliko je postojao. Roba ne smije biti korištena, rabljena, poderana, prana, peglana.

6. U slučaju korištenja prava na odustanak od ugovora, Korisnik-korisnik plaća samo izravne troškove povrata robe.

7. Korisnik-korisnik je odgovoran samo za smanjenu vrijednost robe uzrokovanu ispitivanjem iste osim onoga što je potrebno za utvrđivanje njihove prirode, karakteristika i dobrog funkcioniranja.

8. U slučaju da je Korisnik-potrošač odgovoran za umanjenje vrijednosti robe u hipotezama pod točkom 5. i točkom 7., Isporučitelj ima pravo od plaćanja Korisniku-potrošaču obustaviti odgovarajući iznos. U tim slučajevima sastavlja se protokol između Dobavljača i odgovarajuće kurirske tvrtke, koji potvrđuje stanje robe nakon što je Dobavljač primi.

(6) Korisnik-potrošač se obvezuje robu primljenu od Dobavljača, njezinu kvalitetu i sigurnost čuvati u roku iz st. 5.

Umjetnost. 17. (1) Isporučitelj je dužan Korisniku-potrošaču isporučiti robu koja ispunjava pojedinačne zahtjeve za usklađenost s ugovorom, objektivne zahtjeve za usklađenost i zahtjeve u pogledu nesukladnosti zbog neispravne montaže ili ugradnje robe, kao u onoj mjeri u kojoj su primjenjivi i podliježu zahtjevima usklađenosti prema čl. 27, čl. 28. i čl. 29. Zakona o pružanju digitalnih sadržaja, digitalnih usluga i prodaji roba.

(2) Dobavljač odgovara za svaku nesukladnost robe koja postoji u trenutku isporuke robe i koja se pojavi u roku od dvije godine od tog trenutka.

(3) Svaka nesukladnost koja se pojavi u roku od jedne godine nakon isporuke robe smatrat će se da je postojala u trenutku isporuke, osim ako se dokaže suprotno, ili ako takva pretpostavka nije u skladu s prirodom robe ili prirodu nesukladnosti.

(4) Kada roba ne udovoljava pojedinačnim zahtjevima za sukladnost s ugovorom, objektivnim zahtjevima za sukladnost i zahtjevima za montažu ili ugradnju robe, potrošač ima pravo:

1. podnijeti reklamaciju tražeći od prodavatelja da robu uskladi;

2. dobiti razmjerno smanjenje cijene;

3. da raskine ugovor.

(5) U slučajevima iz st. 4. točka 1., korisnik može birati između popravka ili zamjene robe, osim ako se to ne pokaže nemogućim ili bi dovelo do nerazmjerno velikih troškova za Dobavljača, uzimajući u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, uključujući:

1. vrijednost koju bi roba imala da nije bilo nesukladnosti;

2. značaj odstupanja, i

3. mogućnost pružanja drugih načina zaštite potrošaču bez značajnih neugodnosti za potrošača.

(6) Dobavljač može odbiti uskladiti robu ako su popravak i zamjena nemogući ili bi za njega proizveli nerazmjerno velike troškove, uzimajući u obzir sve okolnosti, uključujući i one iz st. 5. toč. 1. i 2.

(7) Korisnik-potrošač ima pravo na razmjerno smanjenje cijene ili na odustanak od kupoprodajnog ugovora u sljedećim slučajevima:

1. dobavljač nije popravio ili zamijenio robu prema čl. 18. st. 2. i 3. ili, kada je primjenjivo, nije izvršio popravke ili zamjene u skladu s čl. 18. st. 3. i st. 4. ili je Dobavljač odbio uskladiti robu prema st. 6. ovoga članka;

2. došlo je do neusklađenosti unatoč radnjama koje je Dobavljač poduzeo da uskladi robu; u slučaju nesukladnosti trajne robe i robe koja sadrži digitalne elemente, Dobavljač ima pravo ponovno pokušati dovesti robu u sukladnost unutar jamstvenog roka iz st. 2. ovoga članka;

3. nesukladnost je toliko ozbiljna da opravdava trenutno smanjenje cijene ili otkazivanje kupoprodajnog ugovora, ili

4. Dobavljač je izjavio ili je jasno iz okolnosti da robu neće uskladiti u razumnom roku ili bez značajnih neugodnosti za Potrošača Korisnika.

(8) Korisnik-potrošač nema pravo odustati od ugovora ako je nesukladnost manja. Teret dokazivanja je li odstupanje manje snosi Dobavljač.

(9) Korisnik-potrošač ima pravo odbiti plaćanje preostalog dijela cijene ili dijela cijene dok Dobavljač ne ispuni svoje obveze usklađivanja robe.

Umjetnost. 18. Popravak ili zamjena robe izvršit će se besplatno u razumnom roku, računajući od obavijesti Dobavljača od strane Korisnika-korisnika o neskladu i bez značajnih neugodnosti za potonjeg, uzimajući u obzir prirodu robe te svrhu za koju su bili potrebni Korisniku.

(2) Za robu koja nije roba koja sadrži digitalne elemente, popravak ili zamjena robe izvršit će se besplatno u roku od mjesec dana od obavijesti Dobavljača od strane Korisnika-korisnika o nesukladnosti i bez značajnih neugodnosti. potonjem, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu za koju su bile potrebne Korisniku-potrošaču.

(3) Kada se nesukladnost otkloni popravkom ili zamjenom robe, Korisnik-potrošač stavlja robu na raspolaganje Isporučitelju. Prilikom zamjene robe, Dobavljač o svom trošku preuzima zamijenjenu robu od Korisnika – potrošača.

(4) Kada izvođenje popravaka zahtijeva demontažu robe koja je bila ugrađena prema svojoj prirodi i namjeni prije pojave nesukladnosti ili kada se ta roba mora zamijeniti, obveza Dobavljača da popravi ili zamijeni robu uključuje demontažu robe koja ne odgovara i ugradnju zamjenske robe ili popravljene robe ili snošenje troškova demontaže i ugradnje robe.

(5) Korisnik-potrošač ne duguje plaćanje za uobičajeno korištenje zamijenjene robe za vrijeme prije njezine zamjene.

Umjetnost. 19. U slučajevima sniženja cijene prema čl. 17. st. 4, točka 2. sniženje cijene razmjerno je razlici između vrijednosti robe koju je primio Korisnik-potrošač i vrijednosti koju bi roba imala da nije bilo nesukladnosti.

Umjetnost. 20. (1) Korisnik – potrošač ostvaruje pravo iz čl. 17. st. 4. točka 3. odustati od ugovora podnošenjem zahtjeva Dobavljaču, obavještavajući ga o svojoj odluci o raskidu kupoprodajnog ugovora.

(2) Kada se nesukladnost odnosi samo na neku robu isporučenu temeljem kupoprodajnog ugovora, a postoji razlog za raskid ugovora prema čl. 17, Potrošač-Korisnik ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora samo u odnosu na onu nesukladnu robu, kao i na bilo koju drugu robu koju je stekao zajedno s nesukladnom robom, ako se to ne može razumno očekivati. , da će korisnik potrošač pristati zadržati samo robu koja je u skladu.

(3) Kada Korisnik-potrošač u cijelosti ili djelomično otkaže kupoprodajni ugovor samo za neku robu isporučenu temeljem kupoprodajnog ugovora, istu robu vraća Isporučitelju bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana, računajući od datuma kada je Korisnik-potrošač obavijestio Dobavljača o odluci o raskidu kupoprodajnog ugovora. Rok se smatra ispunjenim ako je Korisnik-potrošač robu vratio ili poslao natrag Isporučitelju prije isteka roka od 14 dana. Svi troškovi povrata robe, uklj. otpremu robe snosi Dobavljač.

(4) Dobavljač će Korisniku-Potrošaču nadoknaditi cijenu plaćenu za robu po primitku iste ili nakon što Korisnik-Potrošač predoči dokaz o otpremi robe Dobavljaču. Uslužitelj je dužan izvršiti povrat iznosa primljenih istim sredstvom plaćanja koje je Korisnik-potrošač koristio u inicijalnoj transakciji, osim ako Korisnik-potrošač nije izrazio izričitu suglasnost za korištenje drugog sredstva plaćanja i pod uvjetom da to nije povezano s troškove za njega.

Umjetnost. 21. (1) Korisnik – potrošač može svoja prava iz čl. 17 – čl. 20 u roku od dvije godine od isporuke robe.

(2) Rok iz st. 1 prestaje raditi tijekom vremena potrebnog za popravak ili zamjenu robe.

(3) Ostvarivanje prava Korisnika-potrošača iz st. 1. nije vezan drugim rokovima za podnošenje tužbe, osim onih iz st. 1.

Umjetnost. 22. (1) U slučajevima kada je Dobavljač odgovoran za nesukladnost robe, Korisnik-potrošač ima pravo podnijeti prigovor prema pravilima ovoga članka.

(2) Korisnik-potrošač ima pravo na reklamaciju robe bez obzira je li proizvođač ili dobavljač dao trgovačko jamstvo za robu.

(3) Kada je proizvođač ili Dobavljač dao komercijalno jamstvo za robu i dovođenje robe u sukladnost se vrši zamjenom, Dobavljač je dužan zadržati izvorne uvjete jamstva za Korisnika-potrošača. Kada je potraživanje zadovoljeno popravkom robe, izvršeni popravci se prikazuju u jamstvenom listu, a razdoblje popravka dodaje se jamstvenom roku.

(4) Reklamacije na robu iskazuju se usmeno ili pismeno Dobavljaču ili osobi koju on ovlasti.

(5) Prilikom podnošenja prigovora Korisnik-potrošač navodi predmet prigovora, željeni način udovoljavanja prigovoru, iznos reklamiranog iznosa te adresu za kontakt.

(6) Prilikom podnošenja prigovora Korisnik-korisnik je dužan priložiti i dokumente na kojima temelji prigovor:

1. potvrda, račun ili dokument kojim se potvrđuje plaćanje;

2. protokole, akte ili druge dokumente kojima se utvrđuje nesukladnost robe;

3. druge isprave kojima se utvrđuje tražbina po osnovi i visini.

(7) Reklamacija na robu može se podnijeti do dvije godine od isporuke robe.

(8) Rok iz st. 7 prestaje teći tijekom vremena potrebnog da se roba uskladi.

(9) Ako je proizvođač ili dobavljač dao komercijalno jamstvo za robu, a jamstveni rok je duži od roka za reklamaciju iz st. 7, reklamacija se može podnijeti do isteka komercijalnog jamstva pod tamo navedenim uvjetima.

(10) Dobavljač je dužan voditi registar reklamacija proizvoda koje se podnose njemu i osobama koje on ovlasti na svakom od mjesta navedenih u st. 12. ovoga članka.

(11) Isporučitelj ili osoba koju on ovlasti prilikom podnošenja prigovora mora ga opisati u očevidniku, a Korisniku – potrošaču izdaje ispravu koja sadrži datum, broj pod kojim je prigovor uveden u očevidnik, vrstu robe i potpis osobe koja je reklamaciju prihvatila.

(12) Reklamacije se zaprimaju tijekom cijelog radnog vremena u maloprodajnom objektu u kojem je roba kupljena ili na web stranici Dobavljača gdje je roba naručena te na adresi Dobavljača. Prigovor se također može podnijeti u bilo kojem trgovačkom objektu Dobavljača na području zemlje u kojem se obavlja slična trgovačka djelatnost kao i u objektu u kojem je roba kupljena.

(13) Pravo izbora mjesta za podnošenje prigovora u cijelosti pripada Korisniku-potrošaču.

(14) Kada Dobavljač udovolji prigovoru, o tome izdaje akt koji se sastavlja u dva primjerka, a jedan primjerak obvezno dostavlja Korisniku – potrošaču.

(15) Podnošenje prigovora Isporučitelju nije zapreka Korisniku – potrošaču za podnošenje tužbe pred sudom.

Umjetnost. 23. (1) Rok isporuke robe utvrđuje se za svaku robu posebno prilikom sklapanja ugovora s Korisnikom – potrošačem putem Stranice.

(2) U slučaju da Korisnik-potrošač i Dobavljač nisu odredili rok isporuke, rok isporuke robe je 30 radnih dana, računajući od dana koji slijedi nakon slanja narudžbe putem Stranice.

(3) Ukoliko Dobavljač ne može ispuniti ugovor zbog toga što nema naručenu robu, dužan je o tome obavijestiti Korisnika-korisnika i izvršiti povrat uplaćenih iznosa u roku od 14 radnih dana od dana kojim je Dobavljač trebao ispuniti svoju obvezu iz ugovora.

(4) U slučajevima iz st. 3. ovog članka, Isporučitelj može Korisniku-korisniku isporučiti robu ili usluge iste kvalitete i cijene, kada je ta mogućnost bila izričito predviđena prije sklapanja ugovora ili u samom ugovoru. U tom slučaju na jasan i razumljiv način obavještava korisnika o promjeni u izvršenju ugovora.

(5) Kada pod uvjetima iz st. 4. Dobavljač je izvršio nešto drugo umjesto dospjelog, a Korisnik-potrošač je iskoristio pravo na odustanak od sklopljenog ugovora, a troškovi povrata robe padaju na teret Dobavljača, o čemu obavještava Korisnika-potrošača.

Umjetnost. 24. Dobavljač se obvezuje pridržavati se svih zahtjeva utvrđenih bugarskim zakonodavstvom u vezi s označavanjem, oglašavanjem i prodajom robe putem Stranice.

VIII. JAMSTVENI SERVIS

Umjetnost. 25 Rizik oštećenja proizvoda pri korištenju od strane korisnika u cijelosti snosi i ide na njegov trošak.

Umjetnost. 26 Sva roba koja se prodaje u elektroničkoj trgovini ima zakonsko jamstvo o sukladnosti robe s ugovorom o kupoprodaji, sukladno Zakonu o pružanju digitalnih sadržaja, digitalnih usluga i prodaji robe ili drugim važećim zakonskim propisima.

Umjetnost. 27 Jamstveni servis ne uključuje i ne odnosi se na:

1. Proizvod koji je korišten bez pridržavanja uputa u uputama za uporabu.

2. Utvrđeno je da je proizvod zloupotrijebljen.

3. Oštećenja uzrokovana nepažljivim rukovanjem, skladištenjem u neprikladnom okruženju ili korištenjem u svrhe koje nisu namijenjene proizvodu.

4. Popravak kvarova nastalih djelovanjem vanjskih sila – elementarnih nepogoda, sunčeve svjetlosti, lomova nakon udara u čvrsti predmet ili nezgode, industrijskih isparenja, agresivnih deterdženata itd. sličan.

Umjetnost. 28. (1) U slučaju da je za robu dano trgovačko jamstvo, ono obvezuje onoga tko ga daje, u skladu s uvjetima navedenim u zahtjevu za davanje trgovačkog jamstva ili u povezanom oglasu dostupnom prije ili tijekom sklapanje ugovora.

(2) Kada su uvjeti navedeni u zahtjevu za davanje komercijalnog jamstva nepovoljniji za Korisnika-potrošača u odnosu na one u povezanom oglasu, komercijalno jamstvo je obvezno za osobu koja ga daje, prema uvjetima predviđenim za u oglasu o trgovačkom jamstvu, osim u slučajevima kada je prije sklapanja ugovora oglas o trgovačkom jamstvu ispravljen na isti način na koji je napravljen ili na sličan način.

(3) Zahtjev za davanje komercijalnog jamstva korisniku se dostavlja na trajnom mediju najkasnije po isporuci robe.

(4) Zahtjev za izdavanje komercijalnog jamstva sadrži sljedeće podatke:

1. jasnu naznaku da u slučaju nesukladnosti robe potrošač ima pravna sredstva protiv Dobavljača, koja nisu povezana s troškovima za njega, te da trgovačko jamstvo ne utječe na ta pravna sredstva potrošača;

2. ime i adresu osobe koja daje komercijalno jamstvo;

3. postupak koji korisnik mora slijediti kako bi ostvario ispunjenje komercijalnog jamstva;

4. naznaku robe na koju se odnosi trgovačko jamstvo, i

5. uvjete komercijalnog jamstva.

(5) Podaci iz st. 4 mora biti jasan, razumljiv i lak za čitanje i mora biti naveden na bugarskom jeziku.

(6) Neusklađenost s nekim od zahtjeva iz st. 4. i 5. ne utječe na obvezujuću narav trgovačkog jamstva za osobu koja je jamstvo dala, te se potrošač na njega može pozvati i zahtijevati ispunjenje onoga što je navedeno u zahtjevu za davanje trgovačkog jamstva.

(7) Odredbe ovoga članka. 28. primjenjuju se samo u odnosima Dobavljača s kupcima koji imaju status potrošača u smislu Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o pružanju digitalnih sadržaja, digitalnih usluga i prodaji roba.

IX. IZVRŠENJE UGOVORA

Umjetnost. 29. (1) Isporučitelj isporučuje i predaje robu Korisniku u roku određenom prilikom sklapanja ugovora.

(2) Ako rok iz st. 1 nije izričito dogovoreno između stranaka prilikom sklapanja ugovora, Dobavljač isporučuje i isporučuje robu u razumnom roku, ali ne kasnije od 30 radnih dana.

Umjetnost. 30. (1) Korisnik je dužan pregledati robu u trenutku isporuke i primopredaje od strane Dobavljača te, ukoliko ista ne udovoljava zahtjevima, odmah obavijestiti Dobavljača.

(2) Ukoliko Korisnik ne obavijesti Isporučitelja prema st. 1 smatra se da je roba odobrena kao sukladna zahtjevima osim skrivenih nedostataka. Ovo se pravilo ne primjenjuje u odnosima s Korisnicima-potrošačima za koje se primjenjuju posebna pravila iz točke VII. ovih Općih uvjeta i važećih zakona o zaštiti potrošača.

Umjetnost. 31. Dobavljač se ne obvezuje servisirati robu.

Umjetnost. 32. Za slučajeve koji nisu regulirani ovim člankom vrijede pravila o trgovačkoj prodaji definirana u Zakonu o trgovačkom prometu.

X. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Umjetnost. 33. (1) Dobavljač štiti osobne podatke Korisnika koji su postali poznati prilikom ispunjavanja elektroničkog obrasca za predaju narudžbenice. Sukladno važećim zakonskim propisima i odredbama ovih Općih uvjeta, Davatelj može koristiti osobne podatke Korisnika u svrhe predviđene ugovorom – prihvaćanje i izvršavanje narudžbi te kontakt s Korisnicima u slučaju problema vezanih uz Redoslijed.

(2) Korisnički račun pojedinog Korisnika može se u bilo kojem trenutku na zahtjev Korisnika obrisati iz baze podataka zajedno s podacima koji su uz njega priloženi.

(3) Davatelj poduzima mjere za zaštitu osobnih podataka Korisnika sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

(4) Iz razloga sigurnosti osobnih podataka Korisnika, Uslužitelj će podatke slati isključivo na e-mail adresu koju su Korisnici naveli prilikom registracije.

(5) Davatelj ima pravo pohraniti podatke u krajnji komunikacijski uređaj Korisnika, osim ako se isti s time izričito ne slaže. Prigovor Korisnik može izraziti u bilo kojem trenutku.

(6) Oni će se nazivati kao da su način da se izmijeni obrok onih povezanih s uljem, koji su povezani s uslugama prema uvjetima uvjeta.

(7) Prihvaćanjem važećih Općih uvjeta, korisnik ima pravo na tužbu sukladno čl. 5. i čl. 6. Zakona o elektroničkom prometu za primanje prometnih poruka elektroničkom poštom. mail, Viber, Skype, WhatsApp, SMS ili druge platforme i aplikacije za razmjenu tekstualnih poruka, sve dok se izričito ne protivite njihovom primanju. Uslužitelj u svakom trenutku jamči pravo Korisnika da odbije primanje komercijalnih poruka iz prethodne rečenice.

(8) Korisnik je suglasan da Uslužitelj ima pravo prikupljati, pohranjivati i obrađivati podatke o ponašanju Korisnika prilikom korištenja Internet trgovine Uslužitelja.

Umjetnost. 34. (1) Uslužitelj ima pravo u svakom trenutku od Korisnika zahtijevati da se identificira i potvrdi vjerodostojnost svake od okolnosti i osobnih podataka objavljenih prilikom registracije.

(2) U slučaju da je Korisnik iz nekog razloga zaboravio ili izgubio pristupnu lozinku, Stranica pruža mogućnost generiranja nove lozinke i promjene zaboravljene lozinke na adresi: http://hippoland.net/customer/ račun/zaboravljena lozinka /.

XI. IZMJENE I DOPUNE I PRISTUP ODREDBAMA I UVJETIMA

Umjetnost. 35. (1) Ove Opće uvjete može izmijeniti i dopuniti Dobavljač, o čemu je dužan obavijestiti Korisnike po već sklopljenim ugovorima u roku od 7 dana od nastanka navedene okolnosti na elektroničku adresu koju je Korisnik naveo.

(2) Kada nije suglasan s izmjenama i dopunama Općih uvjeta, Korisnik može odustati od ugovora bez navođenja razloga i bez plaćanja naknade ili penala ili ga nastaviti izvršavati prema općim uvjetima koji su bili na snazi prije amandman.

(3) Korisnik ostvaruje pravo iz st. 2., slanjem pisane obavijesti Dobavljaču u roku od mjesec dana od primitka poruke iz st. 1. Stavak 2. ne primjenjuje se u slučajevima kada je izmjena Općih uvjeta rezultat naloga ili upute nadležnog tijela.

(4) Izmjene i dopune Općih uvjeta obvezuju Korisnika ugovorom, kada je Korisnik o njima obaviješten pod uvjetima iz st. 1., a nije iskoristio pravo iz st. 2 i 3.

(5) Korisnik je suglasan da se sve izjave Dobavljača u vezi s izmjenom ovih općih uvjeta dostavljaju na e-mail adresu koju je Korisnik naveo prilikom registracije. Korisnik je suglasan da poruke e-pošte poslane temeljem ovog članka ne moraju biti potpisane elektroničkim potpisom kako bi imale učinak prema njemu.

Umjetnost. 36. Pružatelj objavljuje ove Opće uvjete na https://peach-pump.com i https://peach-pump.com/terms-and-conditions zajedno sa svim njihovim dodacima i izmjenama.

XII. RASKID

Umjetnost. 37. Ovi opći uvjeti i ugovor između Korisnika i Pružatelja prestaju u sljedećim slučajevima:

– nakon raskida i proglašenja likvidacije ili stečaja jedne od ugovornih strana;

– međusobnim pisanim dogovorom stranaka;

– u slučaju objektivne nemogućnosti jedne od ugovornih strana da ispuni svoje obveze;

– kada je oprema oduzeta ili zapečaćena od strane državnih tijela;

– u slučaju brisanja registracije Korisnika na Stranici. U tom slučaju sklopljeni, a neizvršeni kupoprodajni ugovori ostaju valjani i ovršni;

Umjetnost. 38. Uslužitelj ima pravo prema vlastitom nahođenju, bez obavijesti i plaćanja naknade, jednostrano raskinuti ugovor, u slučaju da utvrdi da Korisnik koristi Stranicu u suprotnosti s ovim općim uvjetima, zakonodavstvom Republike Bugarske, općeprihvaćene moralne norme ili općeprihvaćena pravila i praksa u e-trgovini.

XIII. ODGOVORNOST

Umjetnost. 39. Korisnik se obvezuje obeštetiti i zaštititi Davatelja od pravnih zahtjeva i drugih zahtjeva trećih strana (bilo da su opravdani ili ne) za sve štete i troškove (uključujući odvjetničke naknade i pravne troškove) koji proizlaze iz ili u vezi s (1) neispunjavanje bilo koje obveze Korisnika prema ovom ugovoru, (2) povreda autorskih prava, prava proizvodnje, emitiranja ili drugih prava na intelektualno ili industrijsko vlasništvo od strane Korisnika, (3) nezakonit prijenos prava dodijeljenih Korisniku na druge osobe , na vrijeme i pod uvjetima iz ugovora i (4) lažno prikazivanje postojanja ili nepostojanja statusa korisnika u smislu Zakona o zaštiti potrošača ili drugog važećeg zakonodavstva.

Umjetnost. 40. Davatelj ne snosi odgovornost u slučaju više sile, slučajnih događaja, internetskih problema, tehničkih ili drugih objektivnih razloga, uključujući naloge nadležnih državnih tijela.

Umjetnost. 41. (1) Davatelj ne odgovara za štetu koju Korisnik prouzroči trećim osobama.

(2) Uslužitelj nije odgovoran za vrijeme u kojem je stranica nedostupna zbog više sile.

(3) Uslužitelj nije odgovoran za štetu uzrokovanu komentarima, mišljenjima i objavama ispod proizvoda, vijesti i članaka na Stranici, uključujući štetu nanesenu zdravlju Korisnika kao posljedicu takvih komentara, mišljenja ili objava.

Umjetnost. 42. (1) Dobavljač nije odgovoran u slučaju prevladavanja sigurnosnih mjera tehničke opreme, a to ima za posljedicu gubitak informacija, širenje informacija, pristup informacijama, ograničenje pristupa informacijama i druge slične posljedice.

(2) Dobavljač ne snosi odgovornost u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, omogućavanja pristupa informacijama, gubitka ili promjene podataka koji nastanu kao posljedica lažne identifikacije treće osobe koja se predstavlja kao Korisnik, ako okolnosti mogu smatra da je ta osoba Korisnik.

XIV. OSTALI UVJETI

Umjetnost. 43. (1) Korisnik i Isporučitelj obvezuju se međusobno štititi prava i pravne interese, kao i čuvati svoje poslovne tajne koje su postale njihov posjed u procesu izvršavanja ugovora i ovih općih uvjeta.

(2) Korisnik i Isporučitelj se obvezuju da za vrijeme i nakon isteka ugovorenog roka neće objavljivati nikakvu pisanu ili usmenu korespondenciju između njih. Objava korespondencije u tiskanim i elektroničkim medijima, internetskim forumima, privatnim ili javnim web stranicama itd. može se smatrati javnom domenom.

Umjetnost. 44. U slučaju sukoba između ovih općih uvjeta i odredbi posebnog ugovora između Davatelja i Korisnika, mjerodavne su odredbe posebnog ugovora.

Umjetnost. 454. Eventualna ništavost bilo koje odredbe ovih općih uvjeta neće dovesti do ništavosti cijelog ugovora.

Umjetnost. 46. Zakoni Republike Bugarske primjenjivat će se na pitanja koja nisu uređena ovim ugovorom, a koja se odnose na provedbu i tumačenje ovog ugovora.

Umjetnost. 47. Ovi opći uvjeti doneseni su Odlukom OSS-a iz kolovoza 2022. godine i stupaju na snagu od rujna 2022. godine.