CONDIȚII GENERALE

PEACH PUMP Termeni și condiții de utilizare a MAGAZINULUI PE INTERNET https://peach-pump.com și pentru efectuarea de achiziții de bunuri prin intermediul acestuia

I. OBIECTUL ȘI SEMNIFICAȚIA JURIDICĂ

Art. 1 (1) Acești Termeni și condiții generale au fost acceptați de către PJSC PJSC (denumită în continuare doar “Prestatorul”) și vor guverna:

– condiții de utilizare a site-ului web https://peach-pump.com (denumit în continuare doar “site-ul web”) de către utilizatorii serviciilor oferite de acesta;

– termenii, condițiile și modalitatea de încheiere a contractelor de cumpărare între Furnizor și Utilizatorii Site-ului;

– drepturile și obligațiile furnizorului și ale utilizatorilor respectivi în temeiul contractelor de achiziție încheiate între aceștia, inclusiv condițiile și modalitățile de livrare a bunurilor comandate, plata și primirea acestora, condițiile și procedura de depunere a reclamațiilor și de returnare a produselor achiziționate.

(2) Acceptarea acestor Termeni și Condiții de către Utilizatorii Site-ului este o condiție obligatorie pentru încheierea unui contract de cumpărare între Furnizor și Utilizator și pentru livrarea bunurilor comandate.

(3) Furnizorul are dreptul, dar nu și obligația, de a intra în raporturi juridice și de a efectua livrări către utilizatorii care nu au acceptat acești Termeni și condiții generale.

(4) Acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale de către Utilizatori se face prin bifarea căsuței (checkbox) “Am citit și accept Termenii și Condițiile Generale” în cadrul procedurii de înregistrare sau de plasare a unei comenzi de către un Utilizator cu statut de “invitat” pe Site și după ce Utilizatorul a introdus datele cu caracter personal cerute de aceste proceduri.

(5) Termenii și condițiile sunt publicate într-un loc vizibil pe site și sunt disponibile pentru orice vizitator.

(6) Publicarea bunurilor pe Site este considerată o invitație publică de a face o ofertă corespunzătoare Furnizorului pentru încheierea unui contract de cumpărare în sensul art. 1 din Legea comercială.

(7) Marcarea căsuței (checkbox) “Am citit și accept Termenii și Condițiile” în cadrul procedurii de înregistrare sau plasarea unei comenzi de către un Utilizator cu statut de “invitat” pe Site creează o prezumție irefutabilă că:

1) Utilizatorul a citit Termenii și condițiile înainte de a le accepta și că le acceptă. Prin bifarea căsuței (checkbox) “Am citit și accept Termenii și condițiile”, utilizatorul face o declarație electronică în sensul Legii privind documentele electronice și semnătura electronică, prin care declară că a luat cunoștință de acești Termeni și condiții și că îi acceptă.

2) Utilizatorul a făcut o ofertă (ofertă) de a încheia un contract (contracte) de cumpărare la distanță (în cazul în care utilizatorul are statutul de “consumator” în sensul Legii privind protecția consumatorilor)

II. DATE DESPRE Peach Pump Ltd.

Art. 2. Informații în temeiul Legii privind comerțul electronic și al Legii privind protecția consumatorilor:

1. Numele furnizorului.

2. Sediu și adresa de conducere: Bulgaria, Regiunea Varna, Municipiul Varna, Orașul Varna, strada „Graf Ignatiev”, 32, adresa de e-mail: [email protected]

3. Adresa de exercitare a activității și adresa de depunere a reclamațiilor de către utilizatori: Bulgaria, Regiunea Varna, Municipiul Varna, Orașul Varna, str. „Graf Ignatiev”, 32, adresa de email: [email protected]

4. Date de corespondență: Bulgaria, Regiunea Varna, Municipiul Varna, Orașul Varna, str. „Graf Ignatiev”, 32, adresa de e-mail: office@peach-pump.com telefon: +359 884 414 464

5. Înscriere în registre publice: EIK 206826362 (Registrul Comerțului și Registrul Persoanelor Juridice Non-Profit la Agenția de Înregistrare)

8. Informații despre alte mijloace de comunicare online furnizate de Prestator, care asigură faptul că Utilizatorii și Utilizatorii-Consumatori pot stoca pe un suport durabil orice corespondență scrisă cu Prestatorul, inclusiv data și ora acestei corespondențe: pe lângă comunicarea prin e-mail, Prestatorul va oferi, de asemenea, posibilitatea de comunicare online cu Utilizatorii și Utilizatorii-Consumatori prin următoarele canale:

8.1. Prin trimiterea de mesaje prin intermediul paginii de Facebook a Furnizorului, aflată la adresa de e-mail. adresa: https://www.facebook.com/peach.pump.sportswear În cazul în care Utilizatorii și Utilizatorii-Consumatori doresc să utilizeze acest canal de comunicare, aceștia pot trimite mesaje Prestatorului prin intermediul butonului “Trimite mesaj” de pe pagina de Facebook a Prestatorului menționată mai sus. În acest caz, răspunsul la mesajul trimis în acest mod va fi dat de către Prestator prin același canal de comunicare – prin intermediul serviciului de schimb de mesaje scrise de pe pagina de Facebook a Prestatorului.

8.2. Prin trimiterea de mesaje prin intermediul site-ului web al Prestatorului pe o altă rețea de socializare (Instagram, Twitter, Tic-Tok etc.), în cazul în care o astfel de pagină este menținută de către Prestator. În aceste cazuri, Utilizatorii și Utilizatorii-Utilizatorii pot trimite mesaje Furnizorului prin intermediul secțiunii de mesagerie privată de pe site-ul său web pe mediile sociale relevante. Răspunsul la mesajul astfel trimis va fi dat de către Prestator prin același canal de comunicare – prin intermediul serviciului de schimb de mesaje scrise de pe site-ul web al Prestatorului pe mediile sociale relevante.

III. CARACTERISTICILE SITULUI

Art. 3. Site-ul este un e-shop, accesibil la adresa de internet https://peach-pump.com prin intermediul căruia Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de achiziție și livrare a bunurilor oferite pe site, inclusiv a următoarelor:

1. Pentru a vă înregistra și a crea un cont pentru a vizualiza site-ul și a utiliza serviciile de informații suplimentare;

2. Trimiterea de comenzi de cumpărare ca “oaspete” al Site-ului fără a crea mai întâi un profil de client al Utilizatorului;

3. Să analizeze mărfurile, caracteristicile, prețurile și condițiile de livrare ale acestora;

4. Pentru a încheia contracte de cumpărare și livrare a bunurilor oferite de site;

5. Pentru a efectua orice plăți în legătură cu contractele încheiate cu Site-ul, în conformitate cu mijloacele electronice de plată acceptate de Site.

6. Pentru a primi informații despre noile produse oferite de site;

7. Pentru a face declarații electronice în legătură cu încheierea sau executarea contractelor cu Site-ul prin intermediul interfeței paginii Site-ului accesibile pe Internet;

8. Să fie notificat cu privire la drepturile care decurg din lege, în primul rând prin intermediul interfeței paginii web a site-ului.

Art. 4. Furnizorul livrează bunurile și garantează drepturile utilizatorilor prevăzute de lege, în cadrul bunei-credințe și în conformitate cu criteriile și condițiile acceptate în practica, dreptul consumatorului sau dreptul comercial.

Art. 5. (1) Utilizatorii vor face o ofertă de încheiere a unui contract de vânzare-cumpărare a bunurilor oferite de Site prin intermediul interfeței Prestatorului, disponibilă pe site-ul acestuia la adresa https://peach-pump.com . La acceptarea ofertei de către furnizor în conformitate cu acești Termeni și condiții generale, contractul se consideră încheiat (în limba bulgară).

(2) În virtutea contractului de vânzare-cumpărare de bunuri încheiat cu Utilizatorii, Furnizorul se obligă să livreze și să transfere utilizatorului proprietatea asupra bunurilor specificate de acesta prin intermediul interfeței.

(3) Utilizatorii au dreptul de a corecta erorile de introducere a informațiilor cel târziu până la data ofertei lor de a încheia contractul cu furnizorul. Furnizorul va pune la dispoziție mijloace adecvate, eficiente și accesibile pentru a detecta și corecta erorile de introducere a informațiilor înainte de întocmirea declarației contractuale, după cum urmează: se va oferi posibilitatea de: a elimina un articol din coșul de cumpărături; a adăuga articole în coșul de cumpărături; a mări sau a micșora cantitatea comandată pentru un anumit articol; a modifica adresa de livrare sau metoda de plată aleasă.

(4) Utilizatorii plătesc furnizorului remunerația pentru bunurile livrate în conformitate cu termenii stabiliți pe site și cu prezentele condiții generale. Remunerația va fi prețul anunțat de Furnizor pe adresa Site-ului de pe Internet, cu condiția ca Furnizorul să fi confirmat comanda Utilizatorului în conformitate cu termenii acestor Termeni și Condiții.

(6) Furnizorul are dreptul de a modifica în mod unilateral prețurile indicate pe site, modificarea de preț fiind valabilă numai pentru contractele încheiate după anunțarea acesteia pe site.

(8) Prețurile menționate la alineatul (4) nu includ costurile de transport ale livrării, care vor fi facturate și plătite de către utilizator în plus față de prețurile de mai sus.

(9) Costul de livrare a bunurilor comandate la o adresă din Republica Bulgaria este următorul:

  • Costurile de expediere sunt responsabilitatea clientului și sunt calculate automat la ultimul pas “Comandă” în funcție de greutate, după selectarea companiei de curierat și a metodei de livrare. Comerciantul își rezervă dreptul de a oferi condiții promoționale în cadrul cărora să suporte costurile de livrare pe cheltuiala sa. Înainte de expedierea bunurilor comandate, comerciantul are dreptul de a contacta utilizatorul prin telefon pentru a clarifica detaliile comenzii și/sau ale livrării.
  •  

(10) Furnizorul va livra bunurile comandate de utilizatori în termenii și condițiile stabilite de furnizor pe site și în conformitate cu acești termeni și condiții.

COMANDA ȘI LIVRARE ÎN ALTE ȚĂRI:

Oferim livrare la sediu, adresă și APS (stație poștală automată) prin intermediul companiilor de curierat SPEEDY, CEE Economy service.

Țara Preț* Termen de livrare:
România3€3-4 zile lucrătoare
Grecia3€3-4 zile lucrătoare
Polonia5€3-4 zile lucrătoare
Slovacia5€3-4 zile lucrătoare
Republica Cehă5€3-4 zile lucrătoare
Slovenia5€3-4 zile lucrătoare
Ungaria5€3-4 zile lucrătoare
Croația5€3-4 zile lucrătoare

*Costurile de livrare sunt suportate de către client. Costurile enumerate sunt orientative și se bazează pe serviciul SPEEDY,DPD, CEE Economy. Costurile exacte de expediere sunt calculate automat la ultimul pas “Comandă”, în funcție de greutate, după selectarea unei metode de expediere și înainte de plată.

(11) Invitația publică transmisă de către Prestator prin intermediul Site-ului în conformitate cu art. 290 alin. 1 din Codul comercial este valabilă până la epuizarea cantităților de bunuri respective. Cantitatea maximă permisă pentru o comandă online a unui articol este de ____ bucăți.

Art. 6. (1) Utilizatorul și Prestatorul sunt de acord ca toate declarațiile dintre ei în legătură cu încheierea și executarea Contractului de vânzare-cumpărare să poată fi făcute în format electronic și prin declarații electronice în sensul Legii privind documentele electronice și semnătura electronică și al articolului 11 din Legea privind comerțul electronic.

(2) Declarațiile electronice făcute de Utilizatorii Site-ului sunt prezumate a fi fost făcute de către persoanele indicate în datele furnizate de Utilizator la înregistrare, dacă Utilizatorul a introdus numele de utilizator și parola corespunzătoare.

(3) Persoanele incapabile nu au voie să facă declarații electronice prin intermediul site-ului web. În conformitate cu practica stabilită (și singura posibilă) la nivel mondial, verificarea vârstei utilizatorilor se face printr-o declarație electronică corespunzătoare din partea acestora, în cadrul procesului de schimb de declarații electronice prin intermediul site-ului.

(4) Furnizorul nu va fi tras la răspundere în cazul în care extrasele electronice îi sunt trimise de o persoană care nu este proprietarul numelui de utilizator și al parolei respective, dar care le-a folosit. Este responsabilitatea deținătorului de nume de utilizator și de parolă să păstreze secretul numelui de utilizator și al parolei respective.

(5) Prestatorul nu este răspunzător în cazul declarațiilor electronice care îi sunt trimise de către o persoană incapabilă. Responsabilitatea pentru restricționarea și reglementarea accesului minorilor la site revine în întregime părinților, tutorilor și custozilor acestora.

IV. ÎNREGISTRAREA PENTRU A UTILIZA SITE-UL. STATUTUL DE CLIENT “OASPETE” PE SITE

Art. 7. (1) Pentru a utiliza Site-ul în vederea încheierii de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri, Utilizatorul trebuie să introducă un nume de utilizator și o parolă pentru accesul la distanță aleasă de Utilizator.

(2) Site-ul oferă, de asemenea, utilizatorilor cu statut de “invitat” posibilitatea de a plasa comenzi, caz în care nu se generează un profil de client, nume de utilizator și parolă pentru utilizator.

(3) Numele și parola pentru accesul la distanță sunt stabilite de către utilizator prin înregistrarea online pe site, în conformitate cu procedura prevăzută în prezentul document. Statutul de utilizator înregistrat permite utilizarea reducerilor pentru cifra de afaceri a achizițiilor – așa cum se specifică la articolul 5, alineatul 5 din acești Termeni și condiții generale.

(4) Prin completarea datelor sale și prin apăsarea butonului “Am citit Termenii și condițiile generale și le accept” (în cadrul procedurii de înregistrare a unui profil de client sau de plasare a unei comenzi de către un Utilizator cu statut de “invitat” pe Site), Utilizatorul declară că a luat cunoștință de acești Termeni și condiții generale, este de acord cu conținutul acestora și se angajează să le respecte necondiționat.

(5) Prestatorul confirmă înregistrarea efectuată de către utilizator prin trimiterea unei scrisori la adresa de e-mail indicată de utilizator. Se creează contul utilizatorului și se stabilește o relație contractuală între utilizator și furnizor.

(6) În momentul înregistrării, utilizatorul se angajează să furnizeze date corecte și actualizate. Utilizatorul se angajează să actualizeze imediat datele specificate în înregistrarea sa în cazul unei modificări.

V. ETAPE TEHNICE PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ACHIZIȚIE

Art. 8. Utilizatorii utilizează în principal interfața site-ului web al furnizorului pentru a încheia contracte de cumpărare și vânzare a bunurilor oferite de furnizor pe site.

Art. 9. Utilizatorii încheie contractul de vânzare-cumpărare cu furnizorul în conformitate cu următoarea procedură:

(1) Efectuarea înregistrării pe site și furnizarea datelor necesare în cazul în care utilizatorul nu s-a înregistrat încă pe site (comenzi de la utilizatori cu un cont de client înregistrat) sau plasarea unei comenzi de cumpărare de la o persoană cu statut de “invitat” pe site (comenzi de la utilizatori cu statut de “invitat” pe site).

(2) Să se conecteze la sistemul de plasare a comenzilor pe Site prin identificarea cu un nume și o parolă, respectiv prin utilizarea procedurii de plasare a comenzilor de către Utilizatorii cu statut de “invitați” pe Site;

(3) Selectarea unuia sau a mai multor bunuri oferite pe site și adăugarea acestora la o listă de bunuri pentru cumpărare.

(4) Selectarea bunurilor din lista de bunuri care urmează să fie achiziționate, pentru care se încheie un contract de vânzare-cumpărare.

(5) Furnizarea de date pentru efectuarea livrării;

(6) Alegerea metodei și a momentului de plată a prețului.

(7) Confirmarea comenzii, care are semnificația juridică a unei oferte din partea Utilizatorului către Furnizor.

(8) Acceptarea ofertei Utilizatorului prin intermediul unei declarații electronice explicite a Furnizorului care conține numărul comenzii plasate de Utilizator și numărul conosamentului pentru expedierea bunurilor respective la adresa specificată de Utilizator. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Utilizatorii sunt de acord că Furnizorul poate refuza confirmarea comenzii și livrarea bunurilor relevante în următoarele cazuri:

1. Bunurile relevante comandate de utilizatori nu sunt disponibile la furnizor la momentul procesării comenzii relevante de către furnizor sau au fost destinate livrării în cadrul unor comenzi procesate anterior;

VI. ÎNCHEIEREA, CONȚINUTUL ȘI PĂSTRAREA CONTRACTULUI

Art. 10. (1) Contractul de achiziție dintre Furnizor și Utilizator se consideră încheiat în momentul în care Furnizorul confirmă comanda Utilizatorului printr-un mesaj de e-mail adresat Utilizatorului, indicând în confirmare numărul comenzii și numărul conosamentului pentru trimiterea bunurilor respective la adresa specificată de Utilizator. Confirmarea comenzii este trimisă la adresa de e-mail specificată de Utilizator la înregistrarea ca și client, respectiv – la plasarea comenzii. Confirmarea comenzii prin indicarea numărului conosamentului pentru expedierea bunurilor respective are efectul juridic al acceptării ofertei făcute de utilizator în conformitate cu articolul 290 din Legea comercială.

(2) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate sunt stocate în baza de date a furnizorului.

(3) Se consideră că furnizorul și utilizatorii încheie contracte separate pentru cumpărarea și vânzarea fiecărui articol individual solicitat de utilizatori, chiar dacă articolele sunt selectate printr-o singură declarație electronică și dintr-o singură listă de articole de cumpărat.

(4) Furnizorul poate livra împreună și simultan bunurile comandate prin contractele individuale de achiziție.

(5) Drepturile utilizatorilor în legătură cu bunurile livrate se exercită separat pentru fiecare contract de achiziție. Exercitarea drepturilor în legătură cu bunurile livrate nu afectează și nu produce efecte în legătură cu contractele de vânzare a altor bunuri. În cazul în care utilizatorul are statutul de consumator în sensul Legii privind protecția consumatorilor, exercitarea dreptului de retragere din contractul de cumpărare și vânzare a anumitor bunuri nu afectează contractele de cumpărare și vânzare a altor bunuri furnizate utilizatorului.

Art. 11. Atunci când își exercită drepturile în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, utilizatorul este obligat să indice cu exactitate și fără echivoc contractul și bunurile pentru care își exercită drepturile.

Art. 12. (1) Utilizatorul poate plăti prețul pentru contractele individuale de achiziție dintr-o dată, în momentul în care comandă bunurile (în avans) sau la livrare.

(2) Plata în avans poate fi efectuată cu următoarele carduri bancare internaționale: VISA (Visa (Visa Consumer Card sau Visa Commercial Card), Visa Electron, VPay, MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card sau MasterCard Debit Card) cu decontare în Bulgaria și carduri internaționale VISA (Visa Consumer Card sau Visa Commercial Card), Visa Electron, MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card sau MasterCard Debit Card) cu decontare în străinătate, precum și prin intermediul cardurilor bancare care poartă marca operatorului național BORICA, carduri Maestro cu decontare în Bulgaria.

(3) În cazul în care Utilizatorul a ales să plătească bunurile la recepție, plata se va face la momentul livrării de către firma de curierat “Speedy” AD, prin ramburs și va include prețul bunurilor și (în măsura în care este aplicabil) costurile de transport conform art. 9 din acești Termeni și condiții generale sau prin intermediul companiei de renume STRIPE care oferă un proces de plată rapid, sigur și ușor de realizat

(4) În cazul în care Utilizatorul a ales să plătească bunurile la recepție, dar Furnizorul a ales să trimită bunurile prin intermediul unei terțe părți, plata se va face la momentul livrării de către Speedy Courier JSC, prin intermediul serviciului de mandat poștal (PMO) și va include prețul bunurilor și (în măsura în care este aplicabil) costurile de transport în conformitate cu art. 9 din acești Termeni și condiții generale.

(5) Bunurile comandate pot fi primite numai de către următoarele persoane, cu condiția ca persoana în cauză să fie adultă:

– cumpărătorului – individualizate în mod corespunzător în funcție de datele contului clientului sau de comanda respectivă;

– o persoană autorizată de către cumpărător să primească bunurile odată cu comanda propriu-zisă;

– o persoană autorizată în mod expres de către cumpărător să primească bunurile printr-o împuternicire scrisă în mod corespunzător;

– o persoană care a confirmat în mod expres autenticitatea și identitatea bunurilor comandate și care a fost de acord să le plătească în numerar în numele cumpărătorului.

(6) În cazul în care persoana menționată la alineatul (5) nu este găsită la adresa specificată în comandă în termenul de livrare sau dacă accesul și condițiile de livrare a bunurilor nu sunt furnizate în termenul respectiv, furnizorul este eliberat de obligația sa de a livra bunurile care fac obiectul comenzii.

(7) În cazul în care utilizatorul confirmă dorința sa de a primi bunurile comandate și după expirarea perioadei de livrare în care nu a fost găsit la adresa respectivă, acesta va suporta costurile de livrare suplimentară pe cheltuiala sa. Costul celei de-a doua livrări se plătește la primirea bunurilor, împreună cu valoarea totală a comenzii și a primei livrări.

(8) La primirea bunurilor, persoana menționată la alineatul (5) semnează un document care atestă primirea livrării.

VII. CLAUZE SPECIALE APLICABILE PERSOANELOR CARE AU CALITATEA DE CONSUMATORI

Art. 13. Normele din prezenta secțiune VII a acestor Termeni și condiții generale se aplică numai utilizatorilor care, conform datelor furnizate pentru încheierea contractului de cumpărare sau pentru înregistrarea pe site, pot fi considerați consumatori în sensul Legii privind protecția consumatorilor, al Legii privind furnizarea de conținut digital, servicii digitale și vânzarea de bunuri, al Legii privind comerțul electronic și/sau al Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecția consumatorilor în ceea ce privește contractele de vânzare de bunuri. (denumite în continuare “Utilizator-Utilizatori”)

Art. 14. (1) Principalele caracteristici ale bunurilor oferite de Furnizor sunt definite în profilul fiecărui produs de pe Site.

(2) Prețul bunurilor, inclusiv toate taxele și impozitele, este stabilit de către furnizor în profilul fiecărui articol de pe site.

(3) Pentru comenzile cu adresă de livrare în Bulgaria, valoarea costurilor de transport neincluse în prețul bunurilor este următoarea

Costurile de expediere sunt responsabilitatea clientului și sunt calculate automat la ultimul pas “Comandă” în funcție de greutate, după selectarea companiei de curierat și a metodei de livrare. Comerciantul își rezervă dreptul de a oferi condiții promoționale în cadrul cărora să suporte costurile de livrare pe cheltuiala sa. Înainte de expedierea bunurilor comandate, comerciantul are dreptul de a contacta utilizatorul prin telefon pentru a clarifica detaliile comenzii și/sau ale livrării.

(4) Modalitățile de plată, de livrare și de executare a Contractului sunt stabilite în prezentele Condiții generale și în informațiile furnizate Utilizatorului prin intermediul Site-ului.

(6) Informațiile furnizate Utilizatorilor-Consumatori în temeiul prezentului articol sunt actualizate în momentul vizualizării lor pe Site înainte de încheierea Contractului de cumpărare.

Art. 15. (1) Utilizatorul-consumator este de acord că furnizorul are dreptul de a accepta plata în avans pentru contractele încheiate cu utilizatorul pentru achiziționarea și livrarea de bunuri.

(2) Utilizatorul-consumator alege în mod independent dacă plătește furnizorului prețul bunurilor înainte sau în momentul livrării. Plata în avans poate fi efectuată prin intermediul următoarelor carduri bancare internaționale: VISA (Visa (Visa Consumer Card sau Visa Commercial Card), Visa Electron, VPay, MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card sau MasterCard Debit Card) cu decontare în Bulgaria și carduri internaționale VISA (Visa Consumer Card sau Visa Commercial Card), Visa Electron, VPay, Maestro, MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card sau MasterCard Debit Card) cu decontare în străinătate, precum și prin intermediul cardurilor bancare care poartă marca operatorului național BORICA, carduri Maestro cu decontare în Bulgaria.

Art. 16. (1) Utilizatorul-consumator are dreptul de a se retrage din contractul la distanță sau din contractul negociat în afara spațiilor comerciale fără a indica vreun motiv, fără despăgubiri sau penalități și fără a plăti costuri, cu excepția costurilor prevăzute la art. 3 și art. 55 din Legea privind protecția consumatorilor, în termen de 14 zile de la data:

1. încheierea contractului – în cazul unui contract de servicii;

2. acceptarea bunurilor de către consumator sau de către o terță parte, alta decât transportatorul și desemnată de consumator – în cazul unui contract de vânzare, sau:

(a) în cazul în care consumatorul a comandat mai multe bunuri într-o singură comandă care sunt livrate separat, de la data la care consumatorul sau o terță parte, alta decât transportatorul și specificată de consumator, preia ultimul bun;

(b) în cazul livrării de bunuri care constau în mai multe loturi sau părți, de la data la care consumatorul sau o terță parte, alta decât transportatorul și desemnată de consumator, acceptă ultimul lot sau ultima parte;

(c) în cazul contractelor de livrare regulată de bunuri, care se desfășoară pe o perioadă de timp determinată de la data la care consumatorul sau o terță parte, alta decât transportatorul și desemnată de consumator, preia primele bunuri;

Orientările standard pentru exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu articolul 47 alineatul (4) din CPA sunt atașate la prezentele condiții generale ca anexa 1.

(2) Dreptul de retragere prevăzut la alin. 1 nu se aplică în următoarele cazuri:

1. pentru furnizarea de bunuri sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară care nu pot fi controlate de comerciant și care pot apărea în timpul perioadei de exercitare a dreptului de retragere;

2. pentru livrarea de bunuri care, prin natura lor, se pot deteriora sau au un termen de valabilitate scurt;

3. pentru livrarea de bunuri sigilate care au fost desigilate după livrare și care nu pot fi returnate din motive de igienă sau de protecție a sănătății;

4. pentru livrarea de bunuri care, după ce au fost livrate, s-au amestecat, prin natura lor, cu alte bunuri de care nu pot fi separate;

(3) În cazul în care prestatorul nu a furnizat utilizatorului-consumator informațiile prevăzute de lege cu privire la dreptul său de retragere din contract, utilizatorul-consumator are dreptul de a se retrage din contract în termen de un an și 14 zile de la data prevăzută la alin. 1 din prezentul articol. În cazul în care prestatorul furnizează utilizatorului-consumator informațiile privind dreptul de retragere în termen de un an de la data menționată la alin. 1 din prezentul articol, utilizatorul-consumator are dreptul de a se retrage din contract în termen de 14 zile de la data primirii informațiilor prevăzute de lege privind dreptul de retragere.

(4) În cazul în care consumatorul dorește să se retragă din contractul la distanță, acesta informează furnizorul cu privire la decizia sa înainte de expirarea perioadei menționate la alin. 1 din prezentul articol. În astfel de cazuri, prestatorul va trimite imediat utilizatorului o confirmare de primire a refuzului său pe un suport durabil. Pentru a-și exercita dreptul de retragere, utilizatorul-consumator poate utiliza formularul standard de retragere în conformitate cu apendicele nr. 2 la prezentele condiții generale sau poate declara în alt mod, fără echivoc, decizia sa de a se retrage din contract. Utilizatorul-consumator și-a exercitat dreptul de retragere din contract dacă a trimis o notificare către furnizor pentru exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. 1 din prezentul articol.

(5) În cazul în care utilizatorul-consumator și-a exercitat dreptul de retragere din contractul la distanță, furnizorul rambursează toate sumele primite de la utilizatorul-consumator, inclusiv costurile de livrare, fără întârzieri nejustificate și în termen de cel mult 14 zile de la data la care a fost notificat cu privire la decizia de retragere din contract.

În cazul în care utilizatorul-consumator își exercită dreptul de retragere din contract, se aplică, de asemenea, următoarele reguli:

1. Furnizorul este obligat să ramburseze sumele primite folosind același mijloc de plată utilizat de către Utilizatorul-consumator în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Utilizatorul-consumator a fost de acord în mod expres să utilizeze un alt mijloc de plată și cu condiția ca acest lucru să nu implice costuri pentru el.

2. Furnizorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare de livrare a bunurilor în cazul în care utilizatorul-consumator a ales în mod expres o altă metodă de livrare a bunurilor decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de furnizor.

3. Furnizorul are dreptul de a reține plata sumelor plătite de utilizator-consumator până când primește bunurile sau până când utilizatorul-consumator face dovada că a returnat bunurile, în funcție de care dintre acestea este mai devreme.

4. Utilizatorul-consumator trebuie să trimită sau să predea bunurile înapoi furnizorului sau unei persoane autorizate de acesta fără întârzieri nejustificate și în termen de cel mult 14 zile de la data la care utilizatorul-consumator a notificat furnizorului decizia sa de a se retrage din contract. Termenul se consideră respectat în cazul în care utilizatorul-consumator trimite sau livrează bunurile înapoi furnizorului înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

5. Utilizatorul-consumator trebuie să trimită sau să predea bunurile înapoi Furnizorului sau unei persoane autorizate de către Furnizor în bune condiții comerciale, și anume – ambalajul original păstrat, consumabilele și accesoriile, dacă este cazul. Bunurile nu trebuie să fie folosite, uzate, rupte, spălate, călcate.

6. În cazul exercitării dreptului de retragere din contract, utilizatorul-consumator va plăti numai costurile directe de returnare a bunurilor.

7. Utilizatorul-consumator este răspunzător numai pentru diminuarea valorii bunurilor cauzată de testarea acestora în afara celor necesare pentru a stabili natura, caracteristicile și buna funcționare a acestora.

8. În cazul în care utilizatorul-consumator este răspunzător pentru valoarea redusă a bunurilor în ipotezele prevăzute la clauzele 5 și 7 de mai sus, furnizorul are dreptul de a deduce o sumă corespunzătoare din plata către utilizatorul-consumator. În astfel de cazuri, se întocmește un protocol între furnizor și compania de curierat relevantă care să certifice starea bunurilor la primirea acestora de către furnizor.

(6) Utilizatorul-consumator este obligat să păstreze bunurile primite de la furnizor, calitatea și siguranța acestora pe perioada menționată la alineatul (5).

Art. 17. (1) Furnizorul furnizează utilizatorului-consumator bunuri care respectă cerințele contractuale individuale de conformitate, cerințele obiective de conformitate și cerințele privind neconformitatea datorată instalării sau instalării necorespunzătoare a bunurilor, în măsura în care sunt aplicabile și sub rezerva cerințelor de conformitate prevăzute la articolul 27, articolul 28 și articolul 29 din Legea privind furnizarea de conținut digital, servicii digitale și vânzarea de bunuri.

(2) Furnizorul este răspunzător pentru orice neconformitate a bunurilor care există în momentul livrării bunurilor și care apare în termen de doi ani de la acel moment.

(3) Orice neconformitate care apare în termen de un an de la livrarea bunurilor este prezumată ca existând la momentul livrării bunurilor, cu excepția cazului în care se dovedește contrariul sau dacă o astfel de prezumție nu este în contradicție cu natura bunurilor sau cu natura neconformității.

(4) În cazul în care bunurile nu îndeplinesc cerințele individuale de conformitate cu contractul, cerințele obiective de conformitate și cerințele de instalare sau de montare a bunurilor, consumatorul are dreptul:

1. a face o reclamație cerând vânzătorului să aducă bunurile în conformitate;

2. beneficiază de o reducere proporțională a prețului;

3. să anuleze contractul.

(5) În cazurile menționate la alineatul (4) punctul 1, consumatorul poate alege între repararea sau înlocuirea bunurilor, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau ar conduce la costuri disproporționate pentru furnizor, ținând seama de toate circumstanțele cazului particular, inclusiv:

1. valoarea pe care ar avea-o bunurile dacă nu ar exista lipsa de conformitate;

2. semnificația discrepanței și

3. capacitatea de a oferi consumatorului celălalt remediu fără inconveniente semnificative pentru acesta.

(6) Furnizorul poate refuza să aducă bunurile în conformitate în cazul în care repararea și înlocuirea sunt imposibile sau ar implica costuri disproporționate pentru el, ținând seama de toate circumstanțele, inclusiv cele menționate la alineatul (5) punctele 1 și 2.

(7) Utilizatorul-consumator are dreptul la o reducere proporțională a prețului sau la rezilierea contractului de vânzare în următoarele cazuri:

1. furnizorul nu a reușit să repare sau să înlocuiască bunurile în conformitate cu articolul 18 alineatele (2) și (3) sau, după caz, nu a reușit să le repare sau să le înlocuiască în conformitate cu articolul 18 alineatele (2) și (3). 3 și 4 sau furnizorul a refuzat să aducă bunurile în conformitate în temeiul alineatului (6) din prezentul articol;

2. neconformitatea apare în ciuda acțiunilor întreprinse de furnizor pentru a aduce bunurile în conformitate; în cazul neconformității bunurilor durabile și a bunurilor care conțin elemente digitale, furnizorul are dreptul de a face o a doua încercare de a aduce bunurile în conformitate în perioada de garanție prevăzută la alineatul (2) din prezentul articol;

3. discrepanța este atât de gravă încât justifică o reducere imediată a prețului sau anularea contractului de vânzare; sau

4. Furnizorul a declarat sau reiese clar din circumstanțe că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru utilizator-consumator.

(8) Utilizatorul-consumator nu are dreptul de a rezilia contractul în cazul în care discrepanța este nesemnificativă. Furnizorul are sarcina de a dovedi dacă discrepanța este minoră sau nu.

(9) Utilizatorul-consumator are dreptul de a refuza plata părții rămase din preț sau a unei părți din preț până când furnizorul își îndeplinește obligațiile de punere în conformitate a bunurilor.

Art. 18. Reparația sau înlocuirea bunurilor se efectuează în mod gratuit într-o perioadă de timp rezonabilă după ce utilizatorul-consumator a notificat furnizorului neconformitatea și fără inconveniente semnificative pentru acesta din urmă, ținând seama de natura bunurilor și de scopul pentru care acestea au fost necesare pentru utilizator-consumator.

(2) În cazul bunurilor, altele decât cele care conțin elemente digitale, repararea sau înlocuirea bunurilor se efectuează gratuit în termen de o lună de la data la care utilizatorul-consumator notifică furnizorului neconformitatea și fără inconveniente semnificative pentru acesta din urmă, ținând seama de natura bunurilor și de scopul pentru care acestea au fost necesare pentru utilizator-consumator.

(3) În cazul în care neconformitatea este remediată prin repararea sau înlocuirea bunurilor, utilizatorul-consumator pune bunurile la dispoziția furnizorului. În caz de înlocuire a bunurilor, furnizorul va prelua bunurile înlocuite de la utilizator pe cheltuiala sa.

(4) În cazul în care efectuarea reparațiilor necesită îndepărtarea bunurilor care au fost instalate în conformitate cu natura și destinația lor înainte de apariția neconformității sau în cazul în care aceste bunuri trebuie înlocuite, obligația furnizorului de a repara sau înlocui bunurile include îndepărtarea bunurilor neconforme și instalarea bunurilor de înlocuire sau a bunurilor reparate, sau suportarea costurilor de îndepărtare și instalare a bunurilor.

(5) Utilizatorul-consumator nu datorează plata pentru utilizarea normală a bunurilor înlocuite pentru perioada anterioară înlocuirii acestora.

Art. 19. În cazul unei reduceri de preț în conformitate cu articolul 17 alineatul (4) alin. 2, reducerea prețului este proporțională cu diferența dintre valoarea bunurilor primite de către utilizatorul-consumator și valoarea pe care ar fi avut-o bunurile dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate.

Art. 20. (1) Utilizatorul-consumator își exercită dreptul de reziliere a contractului, în temeiul articolului 17 alineatul (4) punctul 3, printr-o cerere adresată furnizorului prin care îl informează cu privire la decizia sa de a rezilia contractul de vânzare.

(2) În cazul în care neconformitatea se referă numai la o parte din bunurile furnizate în temeiul contractului de vânzare și există un motiv de reziliere a contractului în temeiul articolului 17, utilizatorul-consumator are dreptul de a rezilia contractul de vânzare numai în ceea ce privește acele bunuri neconforme și în ceea ce privește orice alte bunuri pe care le-a achiziționat împreună cu bunurile neconforme, dacă nu se poate aștepta în mod rezonabil ca utilizatorul-consumator să accepte să rețină numai bunurile conforme.

(3) În cazul în care utilizatorul-consumator reziliază contractul de vânzare, în totalitate sau parțial, numai în ceea ce privește unele dintre bunurile livrate în temeiul contractului de vânzare, acesta returnează aceste bunuri furnizorului fără întârzieri nejustificate și în termen de cel mult 14 zile de la data la care utilizatorul-consumator a notificat furnizorului decizia sa de a rezilia contractul de vânzare. Termenul se consideră respectat în cazul în care utilizatorul-consumator a returnat sau a trimis bunurile înapoi la furnizor înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Toate costurile pentru returnarea bunurilor, inclusiv. expedierea bunurilor se face pe cheltuiala furnizorului.

(4) Furnizorul rambursează consumatorului-utilizator prețul plătit pentru bunuri la primirea acestora sau la prezentarea de către consumatorul-utilizator a dovezii expedierii acestora către furnizor. Furnizorul este obligat să ramburseze sumele primite folosind același mijloc de plată utilizat de către Utilizatorul-consumator în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Utilizatorul-consumator a fost de acord în mod expres să utilizeze un alt mijloc de plată și cu condiția ca acest lucru să nu implice costuri pentru el.

Art. 21. (1) Utilizatorul-consumator își poate exercita drepturile prevăzute la art. 17 – art. 20 în termen de doi ani de la data livrării bunurilor.

(2) Perioada menționată la alin. (1) încetează să curgă în timpul necesar pentru repararea sau înlocuirea bunurilor.

(3) Exercitarea drepturilor utilizatorului-consumator prevăzute la alin. (1) nu se supune niciunui termen de introducere a unei acțiuni în justiție, altele decât cele prevăzute la alin. 1.

Art. 22. (1) În cazurile în care furnizorul este răspunzător pentru neconformitatea bunurilor, utilizatorul-consumator are dreptul de a formula o reclamație în conformitate cu normele prezentului articol.

(2) Utilizatorul-consumator are dreptul de a revendica bunurile, indiferent dacă producătorul sau furnizorul a acordat sau nu o garanție comercială pentru acestea.

(3) În cazul în care producătorul sau furnizorul a oferit o garanție comercială pentru bunuri, iar bunurile sunt aduse în conformitate prin înlocuire, furnizorul este obligat să mențină condițiile de garanție inițiale pentru utilizator. În cazul în care reclamația este satisfăcută prin repararea bunurilor, reparațiile efectuate se reflectă în cardul de garanție, iar perioada de reparație se adaugă la perioada de garanție.

(4) O reclamație privind mărfurile se face verbal sau în scris către furnizor sau către o persoană autorizată de acesta.

(5) La depunerea unei cereri de despăgubire, utilizatorul indică obiectul cererii, metoda preferată de satisfacere a acesteia, respectiv suma solicitată, precum și o adresă de contact.

(6) La depunerea unei cereri de despăgubire, utilizatorul trebuie să anexeze documentele pe care se bazează cererea:

1. chitanță, factură sau document care atestă plata;

2. rapoarte, acte sau alte documente care stabilesc neconformitatea mărfurilor;

3. alte documente care stabilesc temeiul și valoarea creanței.

(7) Revendicarea bunurilor poate fi făcută în termen de doi ani de la livrarea bunurilor.

(8) Perioada menționată la alin. 7 încetează să curgă în timpul necesar pentru punerea în conformitate a mărfurilor.

(9) În cazul în care producătorul sau furnizorul a oferit o garanție comercială pentru bunuri, iar perioada de garanție este mai mare decât perioada de depunere a unei cereri de despăgubire în temeiul alin. 7, cererea de despăgubire poate fi depusă până la expirarea perioadei de garanție comercială, în condițiile specificate în aceasta.

(10) Furnizorul ține un registru al cererilor de despăgubire pentru bunuri formulate împotriva sa și a persoanelor împuternicite de acesta în fiecare dintre locurile menționate la alin. 12 din prezentul articol.

(11) La depunerea unei reclamații, Furnizorul sau persoana autorizată de către Furnizor trebuie să o descrie în mod obligatoriu în registru, iar Utilizatorului-Consumator i se eliberează un document care conține data, numărul sub care reclamația este înscrisă în registru, tipul de bunuri și semnătura persoanei care a acceptat reclamația.

(12) Reclamațiile sunt acceptate în timpul orelor de lucru la punctul de vânzare unde au fost achiziționate bunurile sau pe site-ul web al furnizorului unde au fost comandate bunurile și la sediul social al furnizorului. De asemenea, reclamația poate fi depusă în oricare dintre punctele de vânzare ale furnizorului de pe teritoriul țării, unde se desfășoară o activitate comercială similară cu cea a punctului de vânzare în care au fost achiziționate bunurile.

(13) Dreptul de a alege locul de depunere a reclamației aparține în întregime utilizatorului.

(14) În cazul în care furnizorul satisface cererea, el eliberează un certificat în acest sens, care se întocmește în două exemplare, și furnizează un exemplar utilizatorului-consumator.

(15) Depunerea unei reclamații la furnizor nu împiedică utilizatorul-consumator să depună o reclamație în instanță.

Art. 23. (1) Termenul de livrare a bunurilor se stabilește pentru fiecare articol în parte la încheierea contractului cu Utilizatorul-consumator prin intermediul Site-ului.

(2) În cazul în care Utilizatorul și Furnizorul nu au stabilit un termen de livrare, termenul de livrare a bunurilor este de 30 de zile lucrătoare de la data următoare trimiterii comenzii prin intermediul Site-ului.

(3) În cazul în care furnizorul nu poate executa contractul deoarece nu dispune de bunurile comandate, acesta informează utilizatorul-consumator și rambursează sumele plătite de acesta în termen de 14 zile lucrătoare de la data la care furnizorul ar fi trebuit să își execute obligația asumată prin contract.

(4) În cazurile menționate la alin. (3) din prezentul articol, furnizorul poate livra utilizatorului-consumator bunuri sau servicii de aceeași calitate și la același preț, în cazul în care această posibilitate a fost prevăzută în mod expres înainte de încheierea contractului sau în contractul însuși. În acest caz, acesta notifică consumatorul, într-un mod clar și inteligibil, cu privire la modificarea în executarea contractului.

(5) În cazul în care, în temeiul alineatului (4), furnizorul execută alte prestații decât cele datorate, iar utilizatorul-consumator își exercită dreptul de retragere din contractul încheiat, costurile de returnare a bunurilor sunt suportate de furnizor, pe care acesta le notifică utilizatorului-consumator.

Art. 24. Furnizorul se angajează să respecte toate cerințele prevăzute de legislația bulgară privind etichetarea, publicitatea și vânzarea de bunuri prin intermediul site-ului.

VIII. SERVICIU DE GARANȚIE

Art. 25 Riscul de deteriorare a produsului în timpul utilizării de către utilizator este suportat în întregime de către acesta și este pe cheltuiala sa.

Art. 26 Toate bunurile vândute în e-shop au o garanție legală de conformitate a bunurilor cu contractul de vânzare, în conformitate cu Legea privind furnizarea de conținut digital, servicii digitale și vânzarea de bunuri sau cu alte legi aplicabile.

Art. 27 Serviciul de garanție nu include și nu se aplică la:

1. Un produs care a fost utilizat fără a respecta instrucțiunile din instrucțiunile de utilizare.

2. Un produs despre care se constată că a fost utilizat în mod necorespunzător.

3. Deteriorări rezultate în urma unei exploatări neglijente, a depozitării într-un mediu necorespunzător sau a utilizării în alte scopuri decât cele pentru care este destinat produsul.

4. Îndepărtarea defectelor rezultate în urma impactului forțelor externe – dezastre naturale, razele soarelui, fracturi după impactul cu un obiect dur sau accident, fumuri industriale, detergenți agresivi, etc. similare.

Art. 28. (1) În cazul în care s-a acordat o garanție comercială pentru bunuri, aceasta este obligatorie pentru persoana care o acordă, în conformitate cu condițiile prevăzute în cererea de acordare a garanției comerciale sau în publicitatea aferentă, disponibilă înainte sau în momentul încheierii contractului.

(2) În cazul în care termenii și condițiile menționate în cererea de furnizare a unei garanții comerciale sunt mai puțin favorabile pentru utilizator-consumator decât cele din anunțul publicitar aferent, garanția comercială este obligatorie pentru persoana care o furnizează în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în anunțul publicitar referitor la garanția comercială, cu excepția cazului în care, înainte de încheierea contractului, anunțul publicitar referitor la garanția comercială a fost ajustat în același mod ca cel în care a fost făcut sau într-un mod similar.

(3) Cererea de garanție comercială este furnizată consumatorului pe un suport durabil cel târziu la momentul livrării bunurilor.

(4) Cererea pentru o garanție comercială include următoarele informații:

1. o indicație clară că, în cazul neconformității bunurilor, consumatorul dispune de căi de atac împotriva furnizorului care nu implică costuri pentru consumator și că garanția comercială nu afectează aceste căi de atac ale consumatorului;

2. numele și adresa persoanei care furnizează garanția comercială;

3. procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorul pentru a obține îndeplinirea garanției comerciale;

4. o indicație a mărfurilor cărora li se aplică garanția comercială și

5. termenii garanției comerciale.

(5) Informațiile menționate la alineatul (4) trebuie să fie clare, ușor de înțeles și de citit și trebuie furnizate în limba bulgară.

(6) Nerespectarea oricăreia dintre cerințele prevăzute la alineatele (4) și (5) nu afectează caracterul obligatoriu al garanției comerciale pentru persoana care o furnizează, iar consumatorul se poate baza pe aceasta și poate pretinde executarea a ceea ce este declarat în cererea de furnizare a garanției comerciale.

(7) Dispozițiile prezentului articol 28 se aplică numai în relațiile furnizorului cu cumpărătorii care au calitatea de consumatori în sensul Legii privind protecția consumatorilor și al Legii privind furnizarea de conținut digital, servicii digitale și vânzarea de bunuri.

IX. PERFORMANȚA CONTRACTULUI

Art. 29. (1) Furnizorul trebuie să livreze și să predea bunurile utilizatorului în termenul specificat la încheierea contractului.

(2) În cazul în care perioada menționată la alin. 1 nu este convenită în mod expres între părți la încheierea contractului, furnizorul livrează și predă bunurile într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare.

Art. 30. (1) Utilizatorul trebuie să inspecteze bunurile în momentul livrării și al predării de către furnizor și, în cazul în care acestea nu corespund cerințelor, să notifice imediat furnizorul.

(2) În cazul în care utilizatorul nu notifică prestatorul în conformitate cu alin. 1, bunurile se consideră aprobate ca fiind conforme cu cerințele, cu excepția viciilor ascunse. Această regulă nu se aplică în relațiile cu utilizatorii-consumatori cărora li se aplică regulile speciale din secțiunea VII din prezentele condiții generale și legislația aplicabilă privind protecția consumatorilor.

Art. 31. Furnizorul nu se angajează să presteze servicii pentru bunuri.

Art. 32. Pentru cazurile care nu intră sub incidența prezentei secțiuni, se aplică normele privind vânzarea comercială prevăzute în Legea comercială.

X. PROTECȚIA DATELOR

Art. 33. (1) Prestatorul protejează datele cu caracter personal ale utilizatorilor făcute cunoscute la completarea formularului electronic pentru plasarea unei comenzi de cumpărare. Sub rezerva legislației aplicabile și a prevederilor acestor Termeni și Condiții, Furnizorul poate utiliza datele cu caracter personal ale Utilizatorilor în scopurile stabilite în contract – acceptarea și executarea comenzilor și contactul cu Utilizatorii în cazul unor probleme legate de comandă.

(2) Contul de utilizator al unui anumit utilizator poate fi șters din baza de date împreună cu informațiile adiacente acestuia în orice moment, la cererea utilizatorului.

(3) Prestatorul va lua măsuri pentru a proteja datele cu caracter personal ale utilizatorului în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

(4) Din motive de securitate a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, Furnizorul va trimite datele numai la adresa de e-mail care a fost furnizată de Utilizatori în momentul înregistrării.

(5) Prestatorul are dreptul de a stoca date în dispozitivul terminal de comunicare al utilizatorului, cu excepția cazului în care acesta din urmă își dă acordul expres în acest sens. Dezacordul utilizatorului poate fi exprimat în orice moment.

(6) Utilizatorul este de acord că Furnizorul are dreptul de a trimite oricând utilizatorului mesaje de e-mail legate de serviciile prevăzute în acești Termeni și Condiții Generale, atâta timp cât înregistrarea utilizatorului în magazinul electronic al Furnizorului este disponibilă.

(7) Prin acceptarea acestor Termeni și condiții generale, utilizatorul este de acord în mod expres, în sensul articolului 5 și al articolului 6 din Legea privind comerțul electronic, să primească mesaje prin e-mail. e-mail, Viber, Skype, WhatsApp, SMS sau alte platforme și aplicații de mesagerie text, până când vă opuneți în mod expres primirii acestora. Furnizorul garantează în orice moment dreptul utilizatorului de a renunța la primirea de comunicări comerciale în conformitate cu fraza anterioară.

(8) Utilizatorul este de acord că Furnizorul are dreptul de a colecta, stoca și prelucra date despre comportamentul utilizatorului atunci când utilizează magazinul electronic al Furnizorului.

Art. 34. (1) În orice moment, Prestatorul are dreptul de a solicita utilizatorului să se identifice și să certifice veridicitatea oricăreia dintre circumstanțele și datele cu caracter personal declarate în timpul înregistrării.

(2) În cazul în care, din orice motiv, utilizatorul a uitat sau și-a pierdut parola, Site-ul oferă posibilitatea de a genera o nouă parolă și de a schimba parola uitată la adresa: http://hippoland.net/customer/account/forgotpassword/.

XI. MODIFICAREA ȘI ACCESUL LA TERMENI ȘI CONDIȚII

Art. 35. (1) Acești Termeni și Condiții Generale pot fi modificați de către Prestator, fapt pentru care Prestatorul va notifica Utilizatorii în cadrul contractelor deja încheiate în termen de 7 zile de la apariția unei astfel de circumstanțe la adresa de e-mail indicată de Utilizator.

(2) În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu modificările aduse Termenilor și condițiilor generale, utilizatorul poate denunța contractul fără a oferi niciun motiv și fără nicio compensație sau penalitate, sau poate continua să îl execute în conformitate cu Termenii și condițiile generale în vigoare înainte de modificare.

(3) Utilizatorul își exercită dreptul prevăzut la alineatul (2) prin trimiterea către prestator a unei notificări scrise în termen de o lună de la primirea notificării prevăzute la alineatul (2). 1. Alineatul (2) nu se aplică în cazul în care modificarea termenilor și condițiilor generale este rezultatul unui ordin sau al unei instrucțiuni a unei autorități competente.

(4) Modificările aduse la Condițiile generale sunt obligatorii pentru Utilizator în cadrul Contractului atunci când acesta este notificat în condițiile alin. 1 și nu și-a exercitat dreptul în conformitate cu alineatele (2) și (3).

(5) Utilizatorul este de acord ca toate declarațiile Furnizorului în legătură cu modificarea acestor Termeni și Condiții Generale să fie trimise la adresa de e-mail specificată de Utilizator la înregistrare. Utilizatorul este de acord cu faptul că nu este necesar ca e-mailurile trimise în temeiul prezentului articol să fie semnate cu o semnătură electronică pentru a-i fi opozabile.

Art. 36. Furnizorul publică acești Termeni și condiții la adresa https://peach-pump.com și https://peach-pump.com/terms-and-conditions, împreună cu orice completări și modificări ale acestora.

XII. PAUZĂ

Art. 37. Acești Termeni și condiții generale și contractul dintre Utilizator și Prestator sunt reziliate în următoarele cazuri:

– în cazul dizolvării și lichidării sau falimentului uneia dintre părțile la contract;

– de comun acord între părți, în scris;

– în cazul imposibilității obiective a uneia dintre părțile la contract de a-și îndeplini obligațiile;

– în caz de confiscare sau de sigilare a echipamentului de către autoritățile guvernamentale;

– în cazul anulării înregistrării utilizatorului pe site. În acest caz, contractele de cumpărare încheiate, dar neexecutate, rămân valabile și executorii;

Art. 38. Furnizorul are dreptul de a rezilia unilateral Contractul la discreția sa, fără notificare și fără compensații, dacă constată că Utilizatorul utilizează Site-ul cu încălcarea acestor Termeni și Condiții Generale, a legislației din Republica Bulgaria, a standardelor morale general acceptate sau a regulilor și practicilor general acceptate în comerțul electronic.

XIII. RESPONSABILITATE

Art. 39. Utilizatorul va despăgubi și va exonera Furnizorul de orice pretenții legale și alte pretenții ale terților (fie că sunt sau nu întemeiate) pentru toate daunele și cheltuielile (inclusiv onorariile avocaților și cheltuielile de judecată) care decurg din sau în legătură cu (1) neexecutarea de către utilizator a oricăreia dintre obligațiile sale în temeiul prezentului contract, (2) încălcarea de către utilizator a oricărui drept de autor, de producție, de difuzare sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, (3) cesiunea ilicită către alte persoane a drepturilor acordate Utilizatorului pe durata și sub rezerva condițiilor prezentului Contract și (4) prezentarea eronată a existenței sau absenței statutului de consumator în sensul Legii privind protecția consumatorilor sau al altor legi aplicabile.

Art. 40. Furnizorul nu este răspunzător în caz de forță majoră, evenimente accidentale, probleme de internet, probleme tehnice sau alte motive obiective, inclusiv ordinele autorităților de stat competente.

Art. 41. (1) Furnizorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizator unor terțe părți.

(2) Furnizorul nu este răspunzător pentru perioada în care Site-ul este indisponibil din motive de forță majoră.

(3) Furnizorul nu este răspunzător pentru daunele care rezultă din comentariile, opiniile și publicațiile sub produsele, știrile și articolele de pe site, inclusiv daunele aduse sănătății utilizatorilor ca urmare a acestor comentarii, opinii sau publicații.

Art. 42. (1) Furnizorul nu este răspunzător în cazul în care măsurile de securitate ale echipamentului tehnic sunt depășite și acest lucru are ca rezultat pierderea de informații, difuzarea de informații, accesul la informații, restricționarea accesului la informații și alte consecințe similare.

(2) Furnizorul nu este răspunzător în cazul încheierii unui contract de achiziție, al furnizării accesului la informații, al pierderii sau alterării datelor care au loc ca urmare a legitimării false a unei terțe persoane care se dă drept Utilizator, dacă se poate deduce din circumstanțe că această persoană este Utilizatorul.

XIV. ALTE CONDIȚII

Art. 43. (1) Utilizatorul și prestatorul se angajează să își protejeze reciproc drepturile și interesele legitime, precum și să își protejeze secretele comerciale de care au luat cunoștință în procesul de executare a contractului și a prezentelor condiții generale.

(2) Utilizatorul și prestatorul se angajează să nu facă publică nicio corespondență scrisă sau verbală între ei pe durata și după expirarea perioadei contractuale. Publicarea corespondenței în presa scrisă și electronică, pe forumuri de internet, pe site-uri web private sau publice etc. poate fi considerată domeniu public.

Art. 44. În cazul unui conflict între acești Termeni și condiții generale și dispozițiile unui contract special încheiat între furnizor și utilizator, prevalează dispozițiile contractului special.

Art. 454. Nulitatea oricărei dispoziții din prezentele condiții generale nu anulează întregul contract.

Art. 46. Legislația Republicii Bulgaria se aplică în ceea ce privește aspectele care nu sunt reglementate de prezentul contract și care se referă la executarea și interpretarea acestuia.

Art. 47. Acești termeni și condiții au fost adoptați prin Rezoluția OCC din august 2022 și vor intra în vigoare începând cu .09.2022.